viblo.asia viblo.asia

Mastering Android Themes — Chapter 3

Hin chào, lại là tôi đây, đây là bài thứ 3 trong series mastering android themes. Nếu bạn chưa đọc qua Chapter 1 và Chapter 2 thì tôi khuyên bạn nên bỏ ra 20 phút quay lại đọc 2 phần đó trước khi đọc bài này nha. Trong chapter 2, chúng ta đã đồng ý với nhau là phải có một design language tốt, và các Expert Dev phải đảm bảo được rằng họ định nghĩa ra...