[บันทึกความเข้าใจ]: บทที่ 5 ความสำคัญของ Architecture ต่อประสิทธิภาพขององค์กร จากหนังสือ Accelerate
devops

[บันทึกความเข้าใจ]: บทที่ 5 ความสำคัญของ Architecture ต่อประสิทธิภาพขององค์กร จากหนังสือ Accelerate

บทที่แล้วพิสูจน์ไปแล้วว่า การทำ Continuous Delivery ทำให้เกิดสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้Continue reading on Siam...