viblo.asia viblo.asia

Ruby module: Include, Prepend và Extend

Module hẳn là một tính năng thú vị và quen thuộc với Ruby developer, bạn có thể sử dụng chúng để tổ chức các chức năng đặc biệt và đính kèm class thay vì sử dụng kế thừa. module MyModule def my_method # do something end end class MyClass include MyModule end obj = MyClass.new obj.my_method include là cách phổ biến nhất để import code từ module vào một...

viblo.asia viblo.asia

Một số sai lầm thường mắc phải cho những người bắt đầu với Rails

Ruby on Rails là một framework phổ biến được xây dựng bằng NNLT Ruby, hẳn các bạn cũng từng nghe qua hoặc đã sử dụng nó. Rails được xây dựng dựa trên nguyên tắc Convention over configuration. Theo đó, Rails rất dễ sử dụng, tuy nhiên cũng rất dễ trong việc sử dụng sai. Bài viết hôm nay mình sẽ chia sẽ một số sai lầm những người bắt đầu với...

viblo.asia viblo.asia

Truyền parameters vào rake task

Rake task hẳn là đã khá quen thuộc với các bạn làm việc với Rails rồi. Từ các task mặc định của Rails như rails db:migrate cho đến các task tự viết như namespace :hello do task create: :environment do puts "Hello" end end rake hello:create Hẳn là các bạn cũng từng gặp trường hợp là làm sao để truyền params vào một rake task và gọi nó như thế nào? Hôm...

viblo.asia viblo.asia

[Chia sẻ] Một số tương tác với Google API: Get useremail, disconnect Google account to an application

Chào các bạn, gần đây mình đang làm dự án tương tác với Google Calendar, mình đã chia sẽ ở phần trước. Hôm nay mình sẽ chia sẽ hai vấn đề mình gặp phải trong quá trình làm việc với Google Calendar, đó là disconnect khỏi Google account và lấy email address. Ở bài trước mình đã sử dụng thư viện Singet để tương tác với Google API, tuy nhiên đọc qua...