viblo.asia viblo.asia

Hướng dẫn 8 bước để kiểm thử trang web (Web Application Testing)

Kiểm thử web là gì? Kiểm thử web theo thuật ngữ đơn giản là kiểm tra ứng dụng web của bạn để tìm lỗi tiềm ẩn trước khi deloy lên môi trường production. Trong giai đoạn này, các vấn đề như bảo mật ứng dụng web, chức năng trang web, quyền truy cập và khả năng xử lý lưu lượng của nó sẽ được kiểm thử. Cách kiểm thử trang web Các bước...

viblo.asia viblo.asia

Khảo sát đặc tả và mã nguồn (Phần 2)

Khảo sát mã nguồn Bài này giới thiệu các hạng mục cơ sở để tiến hành kiểm chứng thiết kế và mã nguồn của phần mềm. Nội dung chính của phần này bao gồm việc phân tích lợi ích của công việc, các kiểu khảo sát mã nguồn, một số hướng dẫn về chuẩn lập trình, và cách chung để khảo sát mã nguồn nhằm tìm lỗi. 1. Khảo sát thiết kế...