viblo.asia viblo.asia

Làm việc với thư viện BindingView ButterKnife trong Android

Thư viện Android ButterKnife là một thư viện view injection nó tác động đến các view trong activity, fragment bằng việc sử dụng annotations. Ví dụ: annotation @BindView được dùng để tránh sử dụng phương thức findViewById () Không chỉ view binding, butterknife cung cấp rất nhiều các tùy chọn hữu ích khác như binding strings, dimens, drawables, click events.... Chúng ta...

viblo.asia viblo.asia

Hướng dẫn xác thực bằng vân tay trong Android

Cùng với việc phát hành Android 6.0 (M) vào năm ngoái, đã có sự thay đổi khá lớn đối với các API, một trong số đó là vân tay xác thực. Với việc phát hành các API mới, chứng thực người dùng với sự giúp đỡ của các bộ cảm biến dấu vân tay trên nhiều thiết bị khác nhau. Sau ví dụ hướng dẫn cho thấy làm thế nào để thực hiện Fingerprint...

viblo.asia viblo.asia

Làm việc với Firebase Realtime Database

Firebase Realtime database là một cloud hosted database hỗ trợ đa nền tảng: Android, IOS và Web. Tất cả dữ liệu được lưu trữ ở định dạng JSON và với bất kể một sự thay đổi dữ liệu nào thì có sự phản hồi ngay lập tức, hiển thị đồng bồ trên các nền tảng và các thiết bị. Bài hướng dân này xây dựng nhằm thể hiện sự phản hồi theo...

viblo.asia viblo.asia

Thêm Facebook Comments Widget vào trong ứng dụng Android

Plugin Facebook comments được sử dụng rộng rãi trên nền tảng web. Nhưng hiện tại Facebook chưa hỗ trợ plugin dành cho Android, nhưng chúng ta vẫn có thể việc comment Facebook trong ứng dụng của bạn bằng việc sử dụng WebView để tạo một trải nghiệm thú vị cho người dùng. Bài viết này không chỉ giải thích cách add widget Facebook comment mà còn hướng...