viblo.asia viblo.asia

Cách sử dụng lệnh SCP để truyền tệp an toàn

SCP (secure copy) là một tiện ích dòng lệnh cho phép bạn sao chép an toàn các tệp và thư mục giữa hai vị trí. Với SCP bạn có thể copy file hoặc thư mục: From your local system to a remote system. From a remote system to your local system. Between two remote systems from your local system Khi truyền dữ liệu bằng scp, cả tệp và mật khẩu đều được mã hóa để bất kỳ ai...

viblo.asia viblo.asia

Use maxlength method jquery validate in ruby on rails

Khi làm việc với ruby on rails ngoài việc validate ở model, database thì validate trên view cũng rất cần thiết. Để có thể validate trên view thì chúng ta có thể sử dụng jquery validate. Trong ruby chúng ta có thể sử dụng gem jquery-validation-rails, có thể xem thêm tại đây để biết cách cài đặt nhé. Jquery validate có rất nhiều method hữu dụng để validate trên...

viblo.asia viblo.asia

How to use console to test rails models, associations and validations.

Chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng rails console để test về validate, associations. Tìm tất cả các method của một object obj = Object.new obj.methods Tìm tất cả các method public của một object obj = Object.new obj.public_methods Tìm tất cả các method private của một object obj = Object.new obj.private_methods Tìm nơi định nghĩa...

viblo.asia viblo.asia

Performance Your Ruby on Rails App

Khi làm việc với bất cứ một ngôn ngữ nào thì ngoài việc viết code chạy cho đúng với logic của bài toán thì việc viết code làm sao để hiệu suất của chương trình nhanh cũng quan trọng không kém. Gần đây tôi có làm phần tối ưu cho một dự án và đã tìm ra một số vấn đề và giải pháp cho hiệu suất của dự án. Database Khi các ứng dụng của...