viblo.asia viblo.asia

Khám phá option ":inverse_of" trong Rails associations

Bạn đã bao giờ nhìn thấy tùy chọn :inverse_of trên một liên kết và tự hỏi nó đã làm gì và tại sao nó lại ở đó? class Criminal < ActiveRecord::Base belongs_to :prison, inverse_of: :criminals end class Prison < ActiveRecord::Base has_many :criminals, inverse_of: :prison end Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một thứ như vậy, nó có vẻ như là một tùy chọn không cần...

viblo.asia viblo.asia

5 lời khuyên cho các cuộc phỏng vấn technical

Phỏng vấn kỹ thuật là đáng sợ; ý nghĩ về việc phải viết code trên bảng trắng sẽ gây lo lắng. Trong suốt quá trình nghiên cứu và nhiều năm trong ngành, chúng tôi đã tổng hợp một số mẹo giúp bạn trong các thử thách viết code. Cho dù bạn là front-end hay back-end, biết những lời khuyên này và thực hành chúng trước cuộc phỏng vấn của bạn, sẽ...