viblo.asia viblo.asia

Điểm qua một số đoạn code chưa được ổn lắm (Phần 2)

Bài viết dưới đây sẽ tiếp tục chỉ ra một vài trường hợp có thể gặp phải khi viết code PHP nói chung, Laravel nói riêng. Đó có thể là lỗi logic cơ bản, cách sử dụng hàm chưa hợp lý; Hoặc chỉ đơn giản là những lỗi convention không đáng có. Ngoài ra, một vài ví dụ liên quan đến JS nói chung và Jquery nói riêng cũng sẽ được đề cập. Phần 1...

viblo.asia viblo.asia

Điểm qua một số đoạn code chưa được ổn lắm (Phần 1)

Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra một vài trường hợp có thể gặp phải khi viết code PHP nói chung, Laravel nói riêng. Đó có thể là lỗi logic cơ bản, cách sử dụng hàm chưa hợp lý; Hoặc chỉ đơn giản là những lỗi convention không đáng có. 1. Sử dụng try-catch với thứ tự catch chưa đúng try { ... } catch (\Throwable $exception) { report($exception); } catch...

viblo.asia viblo.asia

Mocks không phải là Stubs (Phần 1)

Cụm từ 'Mock Objects' trở nên phổ biến khi mô tả những đối tượng đặc thù với mục đích bắt chước/mô phỏng những đối tượng thực trong quá trình kiểm thử. Hầu hết các ngôn ngữ hiện nay đều có những framework hỗ trợ và đơn giản hóa việc tạo mock objects. Tuy nhiên, có một điều thường không được nhận ra - đó là mock objects ngoài là...