viblo.asia viblo.asia

[Laravel5] Xuất ra file PDF sử dụng Laravel-Snappy(wkhtmltopdf)

Việc xuất ra file PDF trong Laravel bạn có thể search Google ra rất nhiều kết quả và có lẽ TCPDF sẽ xuất hiện nhiều nhất trên các trang tut. Tôi cũng đã thử nó, thực sự là rất dễ dàng để đưa ra được PDF. Nhưng mà nó có mặt hạn chế về CSS. Ví dụ khi tôi thư background: red; thì không có hiệu quả. Thật là ... ! TCPDF nó chỉ có su bóp những CSS...

viblo.asia viblo.asia

Những câu lệnh hay dùng cho newbie trong Linux

Trong các bài trước tôi đã giới thiệu một vài câu lệnh về grep, select, rồi những kiến thức về cron, bash shell. Nhưng trước đó, có lẽ bất kì ai khi tiếp xúc với thế giới Linux đầy những câu lệnh mạnh mẽ thì chắc hẳn cũng phải có thời gian với những thứ đơn gỉan hơn, chúng dành cho newbie - cũng giống nhưng khi tôi bắt đầu học về...

viblo.asia viblo.asia

Gửi mail tự động dùng bash shell và mailx

Ở 2 bài trước tôi đã giới thiệu một chút về cron và bash shell, cũng đã đưa ra một ví dụ nhỏ kết hợp xử lý dùng cả 2 cái đó. Trong bài này, tôi sẽ tiếp tục sử dụng những kiến thức đã biết để demo 1 ứng dụng trong thực tế, đó là gửi mail tự động. Case tôi đưa ra là tôi có 1 website, người sử dụng có 2 loại là mất phí và miễn...