viblo.asia viblo.asia

Xây dựng văn hóa Phần Mềm Chất Lượng

Trong phát triển phần mềm, chất lượng được đánh giá thế nào? Có thể các bạn đã từng nghe hay tự có những cách hiểu khác nhau về chất lượng phần mềm. Đó có thể là Thiết kế tối tưu (fitness for use), Mang lại giá trị cho khách hàng, Chính xác với yêu cầu phần mềm được đặt ra, hay Không có lỗi. Tất cả chúng đều là những khía cạnh...

viblo.asia viblo.asia

[Japanese Email at Work][Part 2] Cách viết Email yêu cầu

Xin chào tất cả các bạn đã đến với Phần 2 trong chuyên mục "Japanese Email at Work". Trong số các nội dung email mà chúng ta sử dụng trong công việc, có thể nói Email với nội dung yêu cầu, hoặc nhờ vả chiếm số lượng đông đảo phải không nào?! Có thể là Email nhờ vả đến đồng nghiệp trong công ty hoặc cũng có thể là yêu cầu đến...