viblo.asia viblo.asia

Một vài điều cần biết khi viết một Shell Script (P1)

Chào mừng các bạn đã trở lại với series hay nói đúng hơn là cheatsheet về các câu lệnh Linux mình tổng hợp lại sau quá trình tự học. Như đã giới thiệu ở phần trước thì nội dung bài viết nằm trong cuốn The Linux Command Line: A Complete Introduction - William E. Shotts Jr., nên bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn, có lời giải thích kỹ hơn thì hãy tìm đọc...

viblo.asia viblo.asia

Các câu lệnh Linux (Phần 6 - Environment và giới thiệu về vim)

Như chúng ta đã biết, những thông tin shell lưu trữ để chạy một shell session gọi là environment. Khi mà phần lớn các chương trình hiện nay đã sử dụng file config lưu giữ settings, thì một số vẫn sử dụng environment để giúp chương trình hoạt động. Nhờ đó chúng ta có thể sử dùng environment để tùy biến trải nghiệm sử dụng shell, hoặc để lưu...

viblo.asia viblo.asia

Các câu lệnh Linux (Phần 4 - Permission)

Chào mừng các bạn đã trở lại với series hay nói đúng hơn là cheatsheet về các câu lệnh Linux mình tổng hợp lại sau quá trình tự học. Như đã giới thiệu ở phần trước thì nội dung bài viết nằm trong cuốn The Linux Command Line: A Complete Introduction - William E. Shotts Jr., nên bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn, có lời giải thích kỹ hơn thì hãy tìm đọc...

viblo.asia viblo.asia

Các câu lệnh Linux (Phần 3 - Shell expansion - Mẹo sử dụng bàn phím sao cho ngầu)

Chào mừng các bạn đã trở lại với series hay nói đúng hơn là cheatsheet về các câu lệnh Linux mình tổng hợp lại sau quá trình tự học. Như đã giới thiệu ở phần trước thì nội dung bài viết nằm trong cuốn The Linux Command Line: A Complete Introduction - William E. Shotts Jr., nên bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn, có lời giải thích kỹ hơn thì hãy tìm đọc...

viblo.asia viblo.asia

Các câu lệnh Linux (Phần 2 - Làm việc với lệnh - Redirection)

Chào mừng các bạn đã trở lại với series hay nói đúng hơn là cheatsheet về các câu lệnh Linux mình tổng hợp lại sau quá trình tự học. Như đã giới thiệu ở phần trước thì nội dung bài viết nằm trong cuốn The Linux Command Line: A Complete Introduction - William E. Shotts Jr., nên bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn, có lời giải thích kỹ hơn thì hãy tìm đọc...

viblo.asia viblo.asia

Thống kê với Aggregation Query trong Elasticsearch (Phần 4 - Multi-values metrics aggregation, top_hits)

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu thế nào là multi-values aggregations, sử dụng một số loại query như stats, extended_stats, và một loại thống kê rất hưũ ích trong phân tích log đó là percentiles, ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một aggregation query tương tự như percentiles đó là percentile_rank. Percentile Ranks Đây là một câu thống kê dạng multi-values...

the z

What to do with that code that you use in every projects?

We all have a small robust piece of code that we use in almost all of our project. However, you may wonder, what is the right thing to do with it other than saving it into a .txt file and re-use it in the next project? Well here are some ways that you can do with it.Create a library with itIf you use a piece of code frequently, there is no better way than create a library out of it. For example, if you work with form validation...

viblo.asia viblo.asia

Thống kê với Aggregation Query trong Elasticsearch (Phần 2 - Metrics aggregation query)

1. Metrics aggregations Những thống kê thuộc dạng này tính toán dựa vào giá trị lấy được từ những documents trả về từ phần query trong phần body của request search, có 2 loại giá trị đầu vào đó là: Giá trị từ những trường (field) trong document Giá trị từ những trường được sinh ra bằng việc viết script trong câu query Các câu thống kê này...