viblo.asia viblo.asia

Tìm hiểu về async/await trong javascript

Mở đầu async/await có từ es7 giúp cho làm việc với xử lý bất đồng boọ trở nên đơn giản hơn. Để hiểu rõ cách dùng, và vì sao lại dùng thì chúng ta cùng lược qua lịch sử xử lý bất đồng bộ của javascript nhé. Callbacks Chúng ta sẽ bắt đầu ví dụ với hàm sau, ý tưởng hàm sẽ là đọc file, lưu nội dung file và gửi ra thông báo là 1...

viblo.asia viblo.asia

Action View Partials

Xin chào các bạn, hôm nay mình muốn nói tới partial trong Rails. 1. Tổng quan về partial: 1.1 Partial là gì: Render partial được sử dụng nhằm hạn chế trùng lặp code giúp tái sử dụng, cũng như bảo trì nhanh chóng hơn cho code ở phần view trong Rails project. Nó đơn giản chỉ là chia nhỏ code của file view ra thành nhiều phần nhỏ. Dấu hiệu nhận biết đây là 1...