viblo.asia viblo.asia

Android Development: 15 thư viện hữu ích mà bạn nên thử (Phần I)

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về 15 thư viện có thể giúp chúng ta trong quá trình phát triển các ứng dụng Android hằng ngày. Với chúng, ta có thể tạo ra các ứng dụng hoạt động tốt hơn và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn. Các thư viện Android phổ biến Thư viện là những yếu tố mang tính thay đổi lớn trong việc phát...

viblo.asia viblo.asia

Xác thực vân tay với BiometricPrompt

Mở đầu Team Android Framework and Security mới đây đã phát hành thư viện AndroidX Biometric - một thư viện hỗ trợ thay thế tất cả các thư viện trước đó của API nhận diện sinh trắc học. Thư viện này mang tới những tính năng có sẵn trên Android 10 (API level 29) trở lại Android 6 (API level 23). Nó có các ưu điểm chính sau: Các nhà phát triển không cần...