viblo.asia viblo.asia

Tìm hiểu về nguyên lý SOLID

SOLID là từ viết tẳt của 5 nguyên tắt thiết kế hướng đối tượng (OOP). Một project áp dụng những nguyên lý này sẽ có code dễ đọc, dễ test, rõ ràng. Và hơn hết nó giúp dev maintain và phát triển project rất nhiều, cụ thể như sau: S: Single-responsibility principle O: Open-closed principle L: Liskov substitution principle I: Interface segregation principle D: Dependency...

viblo.asia viblo.asia

Sử dụng map(), filter(), và reduce()

Giới thiệu Khi làm việc với các array trong javascript, hẳn các bạn đã từng làm việc với 1 trong các method map, filter hay reduce. Và khi tìm hiểu về các method này thì có chút phức tạp, mỗi hàm có mỗi chức năng khác nhau. Nên ở bài viết này mình sẽ chỉ ra công dụng và cách sử dụng các hàm này trong những ngữ cảnh nhất định. Khi làm việc với...

viblo.asia viblo.asia

Tính năng nổi bật trong Javascript mà bạn cần biết: Optional Chaning

Optional chaining là một kỹ thuật giúp ta làm việc với Javascript dễ dàng hơn. Nó cũng cần thiết như Fat Arrow Functions hoặc 'let' và 'const'. Thế Option Chaining hoạt động ra sao? nó giải quyết những vấn đề gì? Hãy cùng mình nghiên cứu để hiểu rõ hơn nhé. Tính năng nổi bật trong Javascript mà bạn cần biết: Optional Chaning Đặt vấn đề Hãy tưởng...