viblo.asia viblo.asia

Five Python Tricks You Need to Know Today

Cái tên python chắc có lẽ cũng khá quen thuộc với ngành IT. Được phát hành đầu tiên vào năm 1991. Nó đã nhanh chóng trở thành ngôn ngữ lập trình được yêu thích của nhiều lập trình viên. Dựa trên số lượt xem trên Stack Overflow ở các quốc gia có thu nhập cao, thì python nhanh chóng trở thành ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất. Là một ngôn ngữ...

viblo.asia viblo.asia

Related objects reference in Django

class RelatedManager Một "related manager" là một trình quản lý được sử dụng trong liên kết một nhiều hoặc liên kết nhiều nhiều. Điều này xảy ra trong 2 trường hợp: Đối với trường hợp là liên kết một nhiều. Sử dụng ForeignKey. from django.db import models class Reporter(models.Model): # ... pass class Article(models.Model): reporter =...

viblo.asia viblo.asia

Undoing in Git

Return to a previous commit Để nhảy về một commit trước đó thì chúng ta phải biết commit hash của no bằng cách sử dụng lệnh: git log Lệnh trên sẽ hiển thị tất cả các commit trước đó và chúng ta sẽ copy lại hash của commit mà chúng ta cần nhảy tới và dùng lệnh: git checkout hash_commit Khi nhảy tới nhánh này bạn có thể thay đổi, xem lại code,...

viblo.asia viblo.asia

Using localstack to test functional(SQS, SNS, S3...) AWS locally

Localstack là gì ? AWS đã quá nổi tiếng. Những dịch vụ của AWS đều rất tốt, đó đều là những lựa chọn hàng đầu cho việc phát triển phần mềm. Nhưng có một vấn đề là aws không có một bản cài đặt chính thức nào ở local để cho chúng ta có thể dễ dàng test và kiểm tra một kiến trúc nào đó. Nhưng rất may, có một số chọn lựa mà chúng...

viblo.asia viblo.asia

Tìm hiểu Bash Shell in Linux

Bash Shell là gì? GNU Bourne-Again SHell (BASH) kết hợp các tính năng từ C Shell (csh) và Korn Shell (ksh) và tuân thủ các thông số kỹ thuật shell POSTIX 2. Nó cung cấp một giao diện dòng lệnh (CLI) để làm việc trên các hệ thống * nix và là shell phổ biến nhất được sử dụng trên các hệ thống Linux. Bash's Configuration Files Trong thư mục home có 3 file có ý...

viblo.asia viblo.asia

Create new user for database mongodb

Để tạo một người dùng mới cho database mongodb chúng ta dùng phương thức db.createUser() trong mongodb 1. Definition db.createUser(user, writeConcern) Để tạo 1 user mới cho database thì chúng ta thực hiện lệnh trên. Kết quả sẽ trả về duplicate user error nếu user đó đã tồn tại rồi. Các tham số trong phương thức: user có kiểu dữ liệu là document với xác thực...

viblo.asia viblo.asia

DJANGO - DATABASE ACCESS OPTIMIZATION

Một QuerySet có thể được xây dựng, filter, sliced mà không hit vào database cho đến khi nó đánh gía kết quả truy vấn. Có thể đánh giá QuerySet bằng các cách sau: Iteration Slicing Pickling/Caching repr() len() list() bool() Để hiểu rõ hơn về các cách trên thì xin các bạn có thể xem thêm tại đây. Trong bài này mình xin trình bày các cách đơn giản để tối ưu...

viblo.asia viblo.asia

Function Decorators in Python

Khi bắt đầu với ngôn ngữ python, chắc điều gầy khó hiểu nhất chính là trước mỗi funtiong thường xuất hiện ký tự @ với một cái tên nào đó. Đó chính là decorator trong python. Dưới đây là những ví dụ về functions trong python cái mà được sử dụng để hiểu về decorator functions. Trong python, chúng ta có thể định nghĩa một hàm bên trong một...

viblo.asia viblo.asia

Essential Linux Commands (part I)

Grep command Grep command là lệnh được dùng để tìm kiếm file phù hợp với text chỉ định. Đây là một lệnh cực kì mạnh mẽ với nhiều tùy chọn. Cú pháp: grep [options] pattern [files] 1. Làm thế nào để tìm tất cả các dòng phù hợp với một từ khóa trong một file? Trong ví dụ này, lệnh grep tìm kiếm từ khóa framgia bên trong file /etc/passwd và hiển...

viblo.asia viblo.asia

Powerful CD Command Hacks

cd dùng để thay đổi thư mục làm việc hiện tại, là một trong những lệnh được thường xuyên nhất khi sử dụng HĐH Linux, Unix. Nhưng câu lệnh dưới đây có thể sẽ giúp bạn tăng năng suất làm việc và thao tác dễ dàng hơn. Sử dụng CD command để điều hướng thư mục làm việc Nếu bạn đang làm việc với 1 thư mục rất nhiều tầng, việc dùng...

viblo.asia viblo.asia

Immutability Helpers - Reactjs

Importing import update from 'react-addons-update'; // ES6 var update = require('react-addons-update'); // ES5 with npm note: update là một add-on và không liên quan đến react. Tuy nhiên nó thường được sử chung với react. Overview React cho phép ta sử dụng bất kì kiểu quản lý dữ liệu nào mà ta muốn, bao gồm cả dữ liệu đột biến. Tuy nhiên nếu có thể sử dụng kiểu dữ...