viblo.asia viblo.asia

2-3 Mở đầu bằng quan hệ và kết thúc bằng quan hệ

Mở đầu bằng quan hệ và kết thúc bằng quan hệ Nếu chỉ biết rằng quan hệ chính là tập hợp thì những gì chúng ta biết về mô hình quan hệ không quá một góc của một góc của ngọn núi. Tập hợp tên là quan hệ mang những tính chất đặc trưng. Một trong những tính chất đó là tính chất liên quan sâu đến nguyên lý của SQL, "tính bao...

viblo.asia viblo.asia

2-1 Lịch sử của cơ sở dữ liệu quan hệ

2-1 Lịch sử của cơ sở dữ liệu quan hệ Năm 1969 - Tất cả đều bắt đầu từ đây Lĩnh vực cơ sở dữ liệu quan hệ từ khi sinh ra đã được gần 40 năm, hiện tại vẫn tự hào về qui mô thị trường to lớn và được sử dụng trong nghiệp vụ của chúng ta một cách tự nhiên. Trong phần 2 thì chúng ta sẽ bắt đầu quan sát, suy nghĩ sâu hơn nữa về...

viblo.asia viblo.asia

1-7 Phép toán tập hợp trong SQL

1-7 Phép toán tập hợp trong SQL SQL và luận tập hợp SQL là ngôn ngữ lấy luận tập hợp là một trong những cơ bản. Cho đến nay thì những tính năng của SQL vẫn chưa được sử dụng một cách đầy đủ trong những phép toán tập hợp. Tuy nhiên trong những năm gần đây thì cuối cùng SQL đã tập hợp đủ những tính năng của phép toán tập hợp cơ bản...

viblo.asia viblo.asia

1-5 Cách sử dụng OUTER JOIN

1-5 Cách sử dụng OUTER JOIN Nhược điểm của SQL: Xu hướng và đối sách giải quyết. Không thể chỉnh hình kết quả của SQL theo hình mà ta mong muốn là một trong những vấn đề khó xử của những kĩ sư DB phải đối diện. SQL từ đầu không phải ngôn ngữ được thiết kế lên vì mục đích đó nên để chỉnh được format thì chúng ta cần một chút...

viblo.asia viblo.asia

7 điều kiện để có thể đổi cái đầu từ mô hình thủ tục sang mô hình hướng đối tượng, mô hình Declarative

2-6 7 điều kiện để có thể đổi cái đầu từ mô hình thủ tục sang mô hình hướng đối tượng, mô hình Declarative Vẽ vòng tròn Hầu hết những kĩ sư hầu hết đã quen sử dụng (hoặc ít nhất thì lấy đó làm cơ sở) những ngôn ngữ lập trình thủ tục như C, COBOL, Java, Perl nên cứ ngẫu nhiên trong lúc ta không biết thì cứ khi sử dụng ngôn ngữ...

viblo.asia viblo.asia

2-8 Logic không có thần thánh

Một chút về lịch sử logic học Logic 3 giá trị được sử dụng trong SQL là không là một lý luận cổ điển mà là một trong những logic mới hiện nay. Thứ chi phối thời gian dài trong lịch sử logic học từ trước đến này là logic cổ điển khi định rằng mệnh đề chắc chắn phải có một trong 2 giá trị đúng hay sai (nguyên lý 2 giá trị). Tuy nhiên,...

viblo.asia viblo.asia

2-7 SQL và tập hợp hồi quy

2-7 SQL và tập hợp hồi quy Giữa SQL và luận tập hợp Trong SQL thì chìa khoá để lập trình đó là lập trình từ quan điểm của luận tập hợp. Đặc biệt là những tập hợp con mà trong tập hợp lại có tập hợp, hay chính là những tập hợp hồi quy thì việc biết được cách sử dụng của nó mang lại ý nghĩa rất quan trọng. Chương này sẽ nhắc...

viblo.asia viblo.asia

2-5 GROUP BY và PARTITION BY

2-5 GROUP BY và PARTITION BY Trong những chức năng mà SQL có thì có GROUP BY và PARTITION BY là hai chức năng có hoạt động khá giống nhau, mà cũng có thể nói là giống nhau cũng được. Và cả hai câu lệnh đều mang cơ sở mang tính toán học. Tại chương này sẽ lấy key là mội khái niệm quan trọng trong luận tập hợp là loại để giải thích rõ ràng ý nghĩa...

viblo.asia viblo.asia

1-11 Làm nhanh hơn những thao tác trong SQL

1-11 Làm nhanh hơn những thao tác trong SQL Những perfomance tunning dễ dàng Perfomance tunning chính là một trong những vấn đề lớn đối với kĩ sư DB. Tại chương này sẽ giới thiệu những Tips có thể tiến hành một cách đơn giản và mang tính thực dụng cao. Mở đầu Perfomance tunning chính là một trong những vấn đề quan trọng mà kĩ sư DB phải đối mặt....

viblo.asia viblo.asia

1-6 So sánh giữa dòng với dòng bằng subquery tương quan

1-6 So sánh giữa dòng với dòng bằng subquery tương quan >So sánh giữa các dòng trong SQL Chúng ta có thể dễ dàng so sánh giữa các dãy trong cùng một dòng bằng SQL. Tuy nhiên chúng ta lấy đối tượng so sánh là các dòng khác nhau thì điều đó không còn đơn giản nữa. Tuy nhiên thế có nghĩa rằng không thể làm so sánh giữa các dòng bằng SQL được. Chương...

viblo.asia viblo.asia

1-12 Thao tác lập trình SQL

1-12 Thao tác lập trình SQL >Hướng đến xác lập phong cách lập trình SQL Trong SQL thì phong cách lập trình thông thường chưa được hoàn thành, kim chỉ thống nhất đối với toàn bộ SQL cũng chưa được xác lập. Tại chương này sẽ hướng đến cấu trúc phong các lập trình SQL nên có trong tương lai, đây chỉ là những đề án của tác giả với tư cách...

viblo.asia viblo.asia

1-9 Sử dụng dãy số trong SQL

>Cùng sử dụng thành thạo luận lý vị từ Trong SQL, về cơ bản thì dữ liệu được lấy như những thứ không có thứ tự. Chính vì vậy nên cách lấy dữ liệu mà có để ý đến thứ tự thì sẽ khá khác với những ngôn ngữ thủ tục và file system. Chương này sẽ giải thích dãy số trong ví dụ từ đó lấy ra những nguyên lý cơ bản của SQL từ...

viblo.asia viblo.asia

5-3 Làm một tiểu thuyết trực quan

5-3 Làm một tiểu thuyết trực quan Phần này chúng ta sẽ tạo một tiểu thuyết trực quan đơn giản. Là game hiển thị hình ảnh và đoạn văn để triển khai một câu chuyện Nhập môn Tiểu thuyết trực quan so với những game chân thực phải thao tác với nhân vật như game hành động thì việc viết ra dễ hơn nhiều. Chương này, chúng ta sẽ chỉ làm một...

viblo.asia viblo.asia

5-2 Cuộc đua của Punya (2)

5-2 Cuộc đua của Punya (2) Ở phần này, chúng ta sẽ thêm vào trò chơi trước những tính năng như hình chủ đề, màn hình menu. Hình chủ đề tên game và màn hình menu là những thứ không thể thiếu trong game. Phần này sẽ giới thiệu những khái niệm về màn hình, những thuật di chuyển màn hình và vừa làm màn hình menu Phân biệt các loại màn hình và...