viblo.asia viblo.asia

Tìm Hiểu Về Laravel Horizon

Làm việc với framework Laravel chúng ta không lạ gì với các chức năng cần dùng queues. Tuy nhiên có những lúc chức năng queues đó không hoạt động như ý muốn và chúng ta phải vất vả chui vào từng file log, debug từng dòng code để kiểm tra xem vấn đề nằm ở đâu. Thật sự kinh khủng đúng không nào . Giới Thiệu Laravel Horizon Laravel Horizon đã ra đời...

viblo.asia viblo.asia

So sánh cơ bản VueJS và ReactJS

Tính đến năm 2019, có 3 công nghệ chiếm ưu thế trong chiến trường Front End - React, Vue và Angular. Theo Bang State of JavaScript 2018, thì Reac React và Vue có tỷ lệ hài lòng cao nhất. React được hỗ trợ bởi Facebook và hiện đang được Netflix, Airbnb, Instagram và nhiều người khác sử dụng. Vue được tạo và hỗ trợ bởi Evan You và một nhóm nhỏ cốt lõi và...

viblo.asia viblo.asia

Cơ bản về Events & Listeners Laravel

Cơ bản về Events và Listeners Laravel Theo chị Google thì Events là sự kiện, một hành động nào đó rất quan trọng sẽ xảy ra. Listener có thể hiểu là người lắng nghe. Như vậy nếu hiểu theo ý hiểu của dân code chúng ta thì Events là một hành động hoặc sự kiện nào đó của người dùng tương tác với hệ thống còn Listeners chính là nơi lắng nghe, nắm...

viblo.asia viblo.asia

Cơ bản về dạng dữ liệu JSON trong MYSQL

Bắt đầu từ Mysql 5.7.8, Mysql hỗ trợ kiểu dữ liệu JSON được xác định nghĩa bởi RFC 7159 , cho phép truy cập vào dữ liệu trong các tài liệu JSON (Javascript Notation Object). Các điểm lợi của việc lưu dữ liệu vào cột dạng JSON: Tự động xác thực các dữ liệu dạng JSON Tối ưu hoá định dạng lưu trữ Các hàm trong SQL hỗ trợ việc thao tác với...