viblo.asia viblo.asia

exception and error handler

Giới thiệu Các bạn sẽ làm gì khi chương trình của mình gặp bug chứ, vâng nếu như bạn đang trong quá trình phát triển hoặc kiểm thử, thì các bạn sẽ muốn chương trình hiển thị lỗi để fix bug rồi. Nhưng nếu như chương trình đó bạn đã chạy và trả về cho người dùng sử dụng, để lộ bug như vậy thật sự kém chuyên nghiệp, và mang lại...

viblo.asia viblo.asia

async await ra đời liệu promise và đặc biệt là callback function có bị lỗi thời

1. Lời nói đầu: Các bạn có thể tìm thấy bài cũ mình đã giải thích khá chi tiết về callback function ở đây. Các bạn có thể hiểu đơn giản javascript là một ngôn ngữ bất đồng bộ, vì vậy nó sẽ không hoạt động theo motip của các ngôn ngữ như c, java, php, python (sẽ thực hiện chạy từ trên xuống) vậy để thực hiện một tác vụ đồng bộ,...

viblo.asia viblo.asia

Series cùng bần đạo tìm hiểu về send email với laravel(Phần 2: Sửu dụng queue và job để tránh thời gian chờ khi gửi gmail)

Giới thiệu: Nếu bạn đã xem và thực hiện bài trước thì các bạn sẽ dễ dàng nhận ra khi bạn tiến hành gửi email, đó là một khoản thời gian tương đối lâu. Vấn đề đó là các bạn đang thực hiện gửi một email mà nó đã chiếm nhiều thời gian như vậy, bạn thắc mắc nếu hệ thống có hàng trăm người truy cập vấn đề gì sẽ diễn ra. Từ...