viblo.asia viblo.asia

Responsive table with Flexbox

Mở đầu Các bạn thưởng responsive table như thế nào? Chỉ scroll ngang table Một cách phổ biến đấy là tạo thanh cuộn cho table và nó thật đơn giản phải không, chúng ta chỉ cần thêm min-width cho phần tử cha của table và trình duyệt sẽ cho phép người dùng cuộn theo chiều ngang. Cách này không phải là tốt nhất nhưng nó hoạt động tốt với các dạng...