viblo.asia viblo.asia

Check if User password "pwned?" with Pwned Passwords API

Introduction Phương thức bảo mật 2 lớp (2-factors authentication - 2FA) hiện nay được sử dụng ngày một phổ biến hơn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và có thể dễ dàng thấy ở bất cứ đâu, từ việc đăng kí hoặc đăng nhập quản lí account, xác thực, giao dịch , thanh toán trực tuyến, ... vì tính bảo mật của phương thức này cao hơn phương thức...