viblo.asia viblo.asia

What's The Right Way to Fetch Data in React Hooks? [A Deep Dive]

Bài viết được dịch từ nguồn: https://hackernoon.com/whats-the-right-way-to-fetch-data-in-react-hooks-a-deep-dive-2jc13230 Các tài liệu React Hook có mục FAQ: Làm thế nào tôi có thể fetch dữ liệu với Hook? Tuy nhiên, có một thiếu sót trong cách tiếp cận đó ảnh hưởng đến tính chính xác là một số tình huống quan trọng. Theo như tôi có thể nói, đó là một mô...

viblo.asia viblo.asia

Top 7 JavaScript Frameworks to Accelerate Your Software Development

Bài viết được dịch từ nguồn: https://hackernoon.com/which-javascript-frameworks-have-accelerated-the-growth-in-software-development-e0d0811f7741 JavaScript và frameworks của nó đang có nhu cầu cao trên toàn thế giới phát triển phần mềm doanh nghiệp vì nó đang mang lại sự bùng nổ cho ngành CNTT. Trên thực tế, nó đã trở thành lựa chọn đầu tiên của mọi nhà phát...