viblo.asia viblo.asia

SOLID - Single Responsibility Principle - Nguyên lý đơn nhiệm

Mở đầu Ngày xửa ngày xưa, người ta nói rằng nếu áp dụng tốt OOD thì cuộc sống của developer sẽ dễ dàng hơn. Và SOLID là "cục gạch" đầu tiên giúp chúng ta xây dựng cuộc sống dễ dàng ấy. Single Responsibility Principle Open Closed Principle Liskov Substitution Principle Interface Segregation Principle Dependency Inversion Principle Trong bài viết lần này...

viblo.asia viblo.asia

Technical Debt - Nợ kĩ thuật - Nợ code không chỉ trả bằng code

Mở đầu Dạo gần đây đọc được một khái niệm khá thú vị Technical Debt - Nợ Kĩ thuật. Đây là một món nợ mà hầu hết các lập trình viên đều phải gánh trong suốt đời gõ phím của mình. Hẳn các bạn đang thắc mắc lập trình viên chúng mình đều là những thanh niên siêng năng chăm chỉ (chơi ngày cày đêm =))) , không cờ bạc (đánh xổ số tư...