viblo.asia viblo.asia

Một số câu hỏi phỏng vấn liên quan đến SQL mà bạn nên biết^^

Những bài viết trước mình đã chia sẻ những kiến thức cơ bản về Database, MySQL, một số câu lệnh truy vấn cơ sở dữ liệu thường dùng mà các bạn có thể áp dụng vào công việc Tester, QA đang làm như: MySQL cơ bản: https://link.sun-asterisk.vn/52e9yI Cơ sở dữ liệu là gì?MySQL- Một số câu lệnh truy vấn cơ sở dữ liệu...

viblo.asia viblo.asia

Một số thuật ngữ chuyên môn cơ bản - Kiểm thử phần mềm

1. SOFTWARE TESTING là gì? Kiểm thử phần mềm (software testing) là hoạt động nhằm tìm kiếm, phát hiện các lỗi của phần mềm Kiểm thử phần mềm đảm bảo sản phẩm phần mềm đáp ứng chính xác, đầy đủ và đúng theo yêu cầu của khách hàng, yêu cầu của sản phẩm đề đã đặt ra. Kiểm thử phần mềm tạo điều kiện cho bạn tận dụng tối đa...

viblo.asia viblo.asia

Tổng quan về Kiểm thử Game - So sánh kiểm thử phần mềm và kiểm thử game

1. Kiểm thử game là gì? Kiểm thử game là một giai đoạn trong quá trình phát triển game - quá trình kiểm thử phần mềm ở đầy đủ các khía cạnh: Soát lỗi kỹ thuật Kiểm tra logic game Kiểm tra nội dung Thử nghiệm khả năng thích ứng Thu thập ý kiến của người chơi Công việc chính của game tester: Phát hiện lỗi Viết tài liệu...

viblo.asia viblo.asia

Tư tưởng Agile : quy trình scrum

1.Tổng quan Agile là một phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt để làm sao đưa sản phẩm đến tay người dùng càng nhanh càng tốt càng sớm càng tốt. Scrum là 1 dạng của mô hình Agile và là framework phổ biến nhất khi thực hiện mô hình Agile. Scrum là mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại. Những khoảng lặp cố định, thường kéo dài 1, 2...