viblo.asia viblo.asia

[Swift4] Sử dụng UITextView để hiển thị text trong file định dạng RichTextFile(rtf)

Vâng mình xin giới thiệu cách sử dụng UITextView để hiển thị text trong các file định dạng (*.rtf) Luồng thao tác sẽ như sau Import rtf vào mainbundle từ file rtf create NSAttributeStrings Assign vào property attributedText của UITextView Import rtf vào mainbundle Như ở ví dụ của mình mình sử dụng file Terms.rtf để import vào main bundle Từ file rtf create...

viblo.asia viblo.asia

Bàn về 12 nguyên tắc trong Agile (Phần 2)

***Ở phần một mình và các bạn đã trao đổi về 6 nguyên tắc đầu tiên trong Agile với bài : Bàn về 12 nguyên tắc trong Agile (Phần 1) Hôm nay chúng ta hãy cùng tiếp tục bàn về 6 nguyên tắc còn lại * 7. Phần mềm chạy được là thước đo chính của tiến độ “Working software is the primary measure of progress.” Kể cả bạn đang quản lý dự án non-software...

viblo.asia viblo.asia

Swift 3.0 Coding Standard

Bài viết được tham khảo từ nhiều nguồn nên có thể chưa được đầy đủ, rất mong có sự bổ sung từ bạn đọc 1. Naming 1.1 Đặt tên với vai trờ và mục đích rõ ràng dễ hiểu Class, Method, và các biến instance ... đều cần được đặt tên với vai trò và mục đích rõ ràng. Các biến bên trong Method hoặc những biến sử dụng trong phạm vi hẹp thì...

viblo.asia viblo.asia

[Swift] Thực hành Clean Architecture ① (Tầng Domain)

Lời mở đầu Dựa theo cuốn sách "Clean Architecture" đang khá hot thời gian gần đây, mình xin được tóm tắt với các bạn từng phần của nó. Ở phần 1 là tầng Domain Cách phần sẽ làm Tầng UI View ViewController Presenter Tầng Domain UseCase Repository Entity Tầng Data Repository Entity DataStore Giải thích ví dụ Usecase này sẽ access để lấy thông tin của...