viblo.asia viblo.asia

Bài học rút ra từ sự thất bại của các dự án AI Proof of Concepts

(Bài viết này được viết dựa trên bài viết 9 Lessons learned from failed AI PoCs nhưng thay vì dịch lại hoàn toàn, mình viết lại cả bằng góc nhìn và quan điểm cá nhân.) PoCs - Proof of Concepts Proof of concepts(PoCs) hiểu đơn giản là việc hiện thực hóa một phương pháp hoặc một ý tưởng nhất định để chứng minh tính khả thi của giải pháp và tiềm năng...

viblo.asia viblo.asia

Ứng dụng Machine translation vào bài toán thêm dấu cho Tiếng Việt không dấu (AIVIVN challenge 3)

Giới thiệu bài toán Bài toán thêm dấu cho tiếng Việt là một bài toán khá hay và thú vị. Do đặc điểm thói quen của người dùng, do đặc điểm khác nhau của các bộ gõ, nhiều người dùng Việt Nam tạo nội dung không dấu trên internet. Đây là một thách thức lớn dành cho các nhà khoa học dữ liệu khi phải đồng bộ tất cả dữ liệu về cùng 1 dạng...