viblo.asia viblo.asia

Ruby Code Smell And Solution - Phần 1

Giới thiệu Trong phần 1 của series này chúng ta sẽ nói về 1 anti-pattern cực cực kì kì phổ biến không chỉ ở Ruby/RubyOnRails mà rất nhiếu các ngôn ngữ lập trình, framework khác. Đó là Large Class. Cái tên nói lên tất cả, Large class dịch nôm na nghĩa là các class nhìn rất khủng bố, cồng kềnh, số lượng dòng code quá lớn. Túm cái váy lại, nếu 1 class...

viblo.asia viblo.asia

Array.reduce và for-loop trong Javascript

Mỗi developer chuyên về bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào cũng sẽ cho bạn biết có một công cụ mạnh mẽ mà ngôn ngữ cung cấp mà họ hiếm khi sử dụng và muốn họ biết nhiều hơn về nó. Đối với tôi, đó là Array.prototype.reduce. Tôi khá thích các phương thức Array khác như map, filter và find, nhưng reduce là một phương thức mà tôi biết là mạnh mẽ...