viblo.asia

Power Management trên Android 9

Android 9 (API level 28) giới thiệu nhiều tính năng mới giúp quản lý thời lượng pin của device. Những thay đổi này cùng với những tính năng sẵn có từ các phiên bản trước giúp đảm bảo rằng tài nguyên hệ thống được cung cấp cho các ứng dụng cần chúng nhất. Tính năng quản lý pin được chia thành 2 loại: App standby buckets Hệ thống giới hạn quyền truy cập của các ứng dụng vào tài nguyên thiết bị như CPU hoặc pin dựa trên các...

viblo.asia

Có gì mới trên Android 9 (Pie)? (Phần 2)

Tiếp tục series có gì mới trên Android 9 (Pie) Hỗ trợ multi-camera và những cải tiến về camera Trên các device chạy Android 9 sẽ có khả năng truy cập đồng thời vào các luồng từ 2 camera vật lý trở lên. Các device với 2 camera trước hoặc sau, bạn có thể tạo ra những tính năng độc đáo mà khó có thể làm với 1 camera như seamless zoom, chụp bokeh và stereo vision. Các API cũng hỗ trợ bạn gọi các logic hoặc các luồng máy ảnh tự động...

viblo.asia

Triggers trong Xamarin

Triggers Triggers cho phép bạn diễn tả các hành động được khai báo trong XAML mà nó dùng để thay đổi hiển thị của các control dựa trên các sự kiện (event) hay thuộc tính (property). Bạn có thể gán thuộc tính trực tiếp trong control hoặc thêm vào resource dictionary ở tầng page hay tầng app để apply cho nhiều control. Trigger có 4 loại: Property Trigger - xảy ra khi 1 thuộc tính (propertype) của control được set 1 giá trị cụ thể. Data Trigger - dùng...