viblo.asia viblo.asia

Guide cho Senior Engineer trong việc hướng dẫn người mới

Đây là bài dịch, bài gốc mời các bạn xem ở đây: http://silverwraith.com/blog/2017/10/the-senior-engineers-guide-to-helping-others-make-decisions Một trong những việc mà tôi thấy các Senior Engineer hay mắc phải, đó là giúp đỡ Junior Engineer tiến bộ. Lý do cho việc này, thông thường là do chúng ta không cho họ đủ không gian để khám phá, học hỏi và hiểu cách để...

viblo.asia viblo.asia

Thiết lập CSS theo SMACSS

Đây là bài dịch, bài gốc các bạn có thể xem ở đây : SMACSSによるCSS設計 Ở dự án trước đây, sau khi áp dụng phương pháp BEM, tên class trong các file CSS của tôi trở nên quá dài, nhìn phát chán, tôi đã tìm thấy bài viết về phương pháp SMACSS của CodeGrid, và tôi thấy nó khá ổn. Dưới đây là những điều tôi tổng hợp lại từ phương pháp của...

viblo.asia viblo.asia

Enum trong Rails - con dao hai lưỡi

Với những người đã và đang làm việc với Ruby on Rails, hẳn khái niệm Enum không còn gì xa lạ với các bạn. Enum được đưa vào Rails nhằm mục đích khiến code đọc hiểu dễ hơn, đẩy lùi những con số vô hồn và thay bằng các ngôn từ dễ hiểu. Tuy nhiên Enum cũng có những vấn đề, mà nếu không biết và sử dụng không cẩn thận, chúng ta có thể...

viblo.asia viblo.asia

Tìm hiểu về middleware trong ExpressJS

Mở đầu NodeJS là một platform cho phía server được xây dựng dựa trên Google Engine V8, với khả năng giúp lập trình viên implement phần backend của một hệ thống web application bằng Javascript. Tuy nhiên đặc điểm của NodeJS là sử dụng các mô hình lập trình như hướng sự kiện (event-driven), không chặn I/O (Non-blocking I/O) nhằm mục đích cung cấp một...