viblo.asia viblo.asia

20 câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn về kiểm thử di động

Sau đây là những câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn về kiểm thử ứng dụng di động thường được hỏi cho người mới và người kiểm thử có kinh nghiệm. 1.Giải thích sự khác biệt giữa kiểm thử WEB và kiểm thử WAP? Kiếm thử WAP: Kiểm thử WAP (Wireless Application Protocol) được sử dụng trong các ứng dụng mạng Kiểm thử WEB: Nó liên quan chủ...

viblo.asia viblo.asia

Vòng đời và quy trình phát triển phần mềm (Phần 2)

III. Quy trình kiểm thử phần mềm Kiểm thử thực tế là một chuỗi các hoạt động được thực thi một cách khoa học nhằm đánh giá chất lượng của sản phẩm phần mềm. Các hoạt động (giai đoạn) này cấu thành nên vòng đời kiểm thử (hay còn gọi là software testing life cycle-STLC). Các giai đoạn trong vòng đời kiểm thử phần mềm bao gồm: Lập kế...

viblo.asia viblo.asia

Cách log bug hiệu quả và một vài lưu ý khi log bug

I. Cách log bug hiệu quả Log bug là một công việc cơ bản, thường xuyên và vô cùng quan trọng của một kiểm thử viên (tester/QA) trong quá trình kiểm thử phần mềm. Khi log một bug, người kiểm thử cần đảm bảo người đọc có thể dễ dàng hiểu được vấn đề xảy ra, sau đó có thể xử lý bug nhanh chóng, tránh lãng phí thời gian để trao đổi, xác...