viblo.asia viblo.asia

Khác nhau giữa kiểm thử chức năng và kiểm thử phi chức năng

Đầu tiên cần hiểu khái niệm về kiếm thử chức năng và kiểm thử phi chức năng : 1. kiểm thử chức năng là gì? Kiểm thử chức năng là một loại kiểm thử để xác minh rằng mỗi chức năng của ứng dụng phần mềm hoạt động phù hợp với đặc tả yêu cầu. Kiểm thử này chủ yếu liên quan đến kiểm thử hộp đen, và nó không quan tâm đến mã...

viblo.asia viblo.asia

Kiểm thử nhúng trong Kiểm thử phần mềm là gì?

Hệ thống nhúng là gì? Phần mềm nhúng là một chương trình được viết, biên dịch trên máy tính và nạp vào một hệ thống khác bao gồm một hoặc nhiều bộ vi xử lý đã được cài sẵn một hệ điều hành, bộ nhớ ghi chép được, các cổng giao tiếp với các phần cứng khác… Hệ thống nhúng là các thiết bị được điều khiển điện tử trong...

viblo.asia viblo.asia

Test Strategy là gì? Cách viết tài liệu chiến lược test như thế nào?

1. Chiến lược kiểm tra (Test Strategy) là gì? Test strategy được định nghĩa là một tập các phương pháp thử nghiệm để giúp đạt được mục tiêu của test plan. Nó là một phần nhỏ nằm trong test plan. Trong quá trình phát triển một dự án có thể có nhiều chiến lược thử nghiệm được thay thế nhau cho phù hợp với hoàn cảnh của dự án để đem...

viblo.asia viblo.asia

Tìm hiểu vai trò, trách nhiệm của Test leader trong dự án

Trách nhiệm của một test leader bao gồm tham gia vào việc lập kế hoạch, giám sát và kiểm soát các hoạt động kiểm thử : Kiểm tra đánh giá các tài liệu test case ở các giai đoạn, theo dõi các yêu cầu mới, chuẩn bị các thiết bị phục vụ cho quá trình test, chỉ định task cho các thành viên, tổ chức các cuộc họp, review các loại báo cáo cửa tester,...