viblo.asia viblo.asia

Có lẽ bạn sẽ không cần dùng đến derived state

Chắc hẳn mọi người khi làm việc với React đều quan tâm tới các phương thức lifecycle của một component để tối ưu hoá và để triển khai logic một cách tối ưu nhất. Gần đây mình có đọc được một bài viết về cách sử dụng phương thức componentWillReceiveProps hay giống với phương thức getDerivedStateFromProps ở phiên bản React mới khá hay. Vậy...