viblo.asia viblo.asia

Help keep your Google Cloud service account keys safe: taking charge of your security

Vừa rồi công ty có vụ lộ key Google Cloud Platform (GCP). Mình có quyết định tìm hiểu thêm làm sao để bảo mật key, vừa là bảo vệ chính mình (kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp), vừa là bảo vệ tài sản của công ty, hoặc uy tín của công ty với khách hàng. Google Cloud Platform (GCP) cung cấp khả năng quản lý khóa tài khoản dịch vụ mạnh mẽ để giúp...

viblo.asia viblo.asia

some-common-mistakes-when-writing-sql

Returning too many columns Lỗi này ta gặp khá thường xuyên và có thể dẫn đến những ảnh hưởng rất xấu. Trước tiên, hãy xem nó gây hiệu ứng xấu trên ứng dụng Java như thế nào: Nếu bạn đang select * (sao) hoặc bộ 50 cột "mặc định". Ngay cả khi ta không đọc dữ liệu từ bộ kết quả, nó vẫn được chuyển qua bộ nhớ và được trình...

viblo.asia viblo.asia

Clean code - P4 : Error Handling

Xử lý lỗi là một trong những điều chúng ta phải làm khi lập trình. Vậy xử lý lỗi liệu có quan trọng? Use Exceptions Rather Than Return Codes Hãy cùng xem đoạn code dưới đây: public class DeviceController { ... public void sendShutDown() { DeviceHandle handle = getHandle(DEV1); // Check the state of the device if (handle != DeviceHandle.INVALID) { // Save the...

viblo.asia viblo.asia

JPA tut

Table Of Contents Introduction Project setup Basics 3.1. EntityManager and Persistence Unit 3.2. Transactions 3.3. Tables Inheritance Relationships 5.1. OneToOne 5.2. OneToMany 5.3. ManyToMany 5.4. Embedded / ElementCollection Data Types and Converters Criteria API Sequences Download 1. Introduction JPA là một chuẩn đặc tả cho việc ánh xạ giữa các đối tượng java và csdl quan hệ thông qua công nghệ ORM...

viblo.asia viblo.asia

Different ways of Reading a text file in Java

Đọc, ghi file là một phần cần thiết trong các ứng dụng. Hôm nay mình xin chia sẻ một số cách đọc dữ liệu từ file text sử dụng ngôn ngữ java mà mình biết. Có một vài cách để đọc file văn bản thuần túy trong java như : BufferedReader, FileReader, Scanner. Mỗi tiện ích này lại có những khả năng khác nhau. Như BufferedReader thì cung cấp bộ đệm giúp...