viblo.asia viblo.asia

Cách xử lý các lỗi thường gặp trong git

Đầu tiên muốn sửa được lỗi trong git ta phải thực hiện tạo ra nó trước đã. Vậy phần 1 mình sẽ nói 1 số lệnh cơ bản trong git theo follow tạo và sử dụng 1 project. Các lệnh cơ bản 1. Khởi tạo git Chắc ai cũng biết rồi muốn khởi tạo 1 repo ta dùng lệnh git init 2. Thêm mới remote vào project # hiển thị danh sách remote trong git của project git remote...