viblo.asia viblo.asia

Làm gì khi jQuery xung đột với các thư viện khác

Khi viết 1 chức năng nào đó trong liên quan đến javascript bạn sẽ không tránh khỏi việc xung đột code giữa jquery với các thư viện, điều này làm bạn tốn thời gian fix lỗi của bạn trong khi bạn viết hoàn toàn đúng sau đây là các cách để giải quyết việc xung đột đó. Cách 1 : Sử dụng cách gọi trực tiếp Với cách này, các bạn vẫn có thể sử...