viblo.asia viblo.asia

Beta vs. Field Testing

"Thử nghiệm Beta" là tên gọi được sử dụng rộng rãi nhất để mô tả các thử nghiệm của khách hàng trước khi phát hành. Trong thực tế, nhiều người nhầm lẫn sử dụng từ này khi nói đến Alpha và Field Tests. Qúa trình khách hàng xác nhận sản phẩm sẽ trải qua những giai đoạn nhất định. Mỗi giai đoạn này sẽ nhận được những đánh...