viblo.asia viblo.asia

Giới thiệu cơ bản- Big Data Testing

Với sự tăng trưởng theo hàm mũ về số lượng các ứng dụng Big Data trên thế giới, nhu cầu và cơ hội cho những Tester có kiến thức về kiểm thử các ứng dụng Big Data ngày càng tăng lên. Tester mới trong lĩnh vực này thường đặt câu hỏi như - Big Data là gì ? Kiểm thử các ứng dụng Big Data?.... Để có câu trả lời cho những câu hỏi trên, rất...

viblo.asia viblo.asia

Cucumber Introduction

1. Cucumber là gì? Cucumber là một công cụ kiểm thử tự động dựa trên việc thực thi các functions được mô tả dướng dạng plain-text, mục đích là để support cho việc viết Behavior Driven Development (BDD) của các developers. Điều này có nghĩa rằng kịch bản test unit (scenarios) sẽ được viết trước và thể hiện nghiệp vụ, sau đó source code mới được...

viblo.asia viblo.asia

Hướng dẫn xây dựng Testcase Chức năng

Để có một bộ Testcase hiệu quả, Tester cần xác định được những case sẽ được viết trong testcase của mình và thể hiện nó một cách rõ ràng,đầy đủ và dễ hiểu. Thông thường, một testcase rõ ràng sẽ được chia theo 2 phần: Test UI (Giao diện người dùng) và Test Functional (Chức năng). Test UI là thực hiện test về Bố cục, Màu sắc, Kiểu chữ,...

viblo.asia viblo.asia

Test Security

Test Security 1.Test Security là cần test cái gì? Cần chú ý đến các đối tượng và hoạt động Test sau: (1).Phân quyền (các vai trò và danh sách quyền tương ứng): chú ý vai trò của từng đối tượng sử dụng và các quyền cùng việc phân quyền phải chính xác, nếu không việc thông tin bị lộ một cách không phù hợp là khó tránh khỏi. Thông thường các...

viblo.asia viblo.asia

Trigger

Trigger Trigger là một đối tượng thường được sử dụng trong CSDL với mục đích đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Tương tự như thủ tục lưu trữ, một trigger là một đối tượng chứa một tập các câu lệnh SQL và tập các câu lệnh này sẽ được thực thi khi người sử dụng có lời gọi đến chúng còn các trigger lại được gọi tự động...

viblo.asia viblo.asia

SQA và SQC

SQA VÀ SQC 1. Software Quality Assurance (SQA) Là tập hợp các hoạt động đảm bảo chất lượng trong quá trình gia công phần mềm (cuối cùng là dẫn đến chất lượng của phần mềm) SQA bao gồm toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm,mục đich để đảm bảo quá trình phát triển và quy trình bảo trì liên tục được cải tiến để sản xuất ra những...