trungquandev.com trungquandev.com

Lập trình MERN Stack buổi 3 – Tái cấu trúc thư mục code (Clean Architecture)

Xin chào tất cả các bạn, mình là Quân, hôm nay chúng ta sẽ bước vào buổi học số 3, trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tái cấu trúc lại thư mục code sao cho gọn gàng, clean, dễ quản lý cũng như maintain nha. Cụ thể hơn là chúng ta sẽ đi Tách nhỏ code thành các Components chuẩn, xử lý Relative Imports, Chọn cách đặt tên file code sao cho...

trungquandev.com trungquandev.com

Lập trình MERN Stack buổi 1 – Khởi tạo ứng dụng, code Hello World, Push code to Github

Xin chào tất cả các bạn, mình là Quân, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên với các nội dung: Khởi tạo ứng dụng, code Hello World, Push code to Github nhé! “Bài này nằm trong loạt bài Lập Trình MERN Stack Miễn Phí trên trang blog chính thức trungquandev.com“ “Ngoài ra mình cũng làm riêng một trang landing page giới thiệu đầy đủ khoá học ở...