viblo.asia viblo.asia

The Result Type

Thư viện tiêu chuẩn của Swift với kiểu Result cho phép chúng ta diễn tả kết quả của một hoạt động thể hiện succeeded hoặc failed - sử dụng một duy nhất, thống nhất loại. Chúng ta hãy nhìn vào những gì loại tình huống mà kết quả có thể có ích, và một vài lời khuyên và thủ thuật có thể được tốt cần lưu ý khi bắt đầu làm việc với...

viblo.asia viblo.asia

URLSession and the Combine framework

Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu làm thế nào để thực hiện các HTTP requests và parse phản ứng sử dụng Combine framework mới kết hợp với foundation networking sẵn có. API & data structure Trước hết chúng ta sẽ cần một số loại API để kết nối, như thường lệ ta sẽ sử dụng dịch vụ JSONPlaceholder với các mô hình dữ liệu sau: enum HTTPError:...

viblo.asia viblo.asia

URLSession and the Combine framework

Tìm hiểu làm thế nào để thực hiện các HTTP requests and parse của response sử dụng dạng mới Combine framework với foundation networking. API & data structure Trước hết chúng ta sẽ cần một số loại API để kết nối, tôi sẽ sử dụng dịch vụ JSONPlaceholder với các mô hình dữ liệu sau: enum HTTPError: LocalizedError { case statusCode case post } struct Post:...

viblo.asia viblo.asia

Customizing Codable types in Swift

Trong hầu hết các ứng dụng hiện đại đều có điểm chung là chúng cần mã hóa hoặc giải mã các dạng dữ liệu khác nhau. Cho dù đó là dữ liệu JSON được tải xuống hay các dạng dữ liệu được lưu trữ cục bộ, có thể mã hóa và giải mã một cách đáng tin cậy các data dữ liệu khác nhau là điều cần thiết. Đó là một phần lớn lý do tại sao...

viblo.asia viblo.asia

Alerts, ActionSheets, Modals and Popovers in SwiftUI

Tuần này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu chủ đề với Modals, Alerts, ActionSheets và Popovers. SwiftUI có một sửa đổi chuyên dụng để show lên những thuộc tính này. Chúng ta hãy xem cách chúng ta có thể sử dụng các công cụ sửa đổi để hiển thị Modals, Alerts, ActionSheets và Popovers. Alerts and ActionSheets Cả Alerts và ActionSheets đều sử dụng hai cách...

viblo.asia viblo.asia

Assert, Precondition and Fatal Error in Swift

Đôi khi sẽ tốt hơn nếu gặp sự cố crash sau đó để ứng dụng của bạn chạy ở trạng thái inconsistent. Trong bài viết này, sẽ đề cập đến các tùy chọn bạn có dành cho các trường hợp gặp sự cố và sự khác biệt chính giữa chúng. Five Ways to Fail Có năm chức năng có sẵn nếu bạn muốn ngừng thực hiện ứng dụng của mình (ngoài exit() and...

viblo.asia viblo.asia

Static Factory Methods In Swift

Hầu hết các đối tượng yêu cầu một số hình thức thiết lập trước khi chúng sẵn sàng để được sử dụng trong một ứng dụng. Cho dù đó là chế độ view mà chúng ta muốn tạo kiểu theo thương hiệu của ứng dụng, view controller mà chúng ta đang định cấu hình hoặc khi tạo giá trị được phân tích trong thử nghiệm - chúng tôi thường thấy cần...

viblo.asia viblo.asia

Logic Controllers trong Swift

Có Một thách thức lớn mà hầu hết các Swift developers phải đối mặt theo thời gian, là làm thế nào để đối phó với Massive View Controllers. Cho dù chúng ta đang nói về các subclasses của UIViewController trên iOS và tvOS hoặc NSViewController trên Mac, loại class này có xu hướng phát triển rất lớn - cả về phạm vi và số dòng code. Vấn đề với việc triển...