viblo.asia viblo.asia

[Git] Memo thao tác Git

Dưới đây sẽ memo lại các thao tác khi sử dụng Git Thác tác thông thường Di chuyển đến folder dự án cd [project path] Tạo branch mới git checkout -b [branch name] Tạo branch test và di chuyển đến branch test Kiểm tra có file thay đổi không git status Kiểm tra những phần thay đổi git status Commit phần thay đổi git add [ファイル名] ・git commit git commit...

viblo.asia viblo.asia

Phát triển offshore ở Việt Nam

Bài viết này sẽ giới thiệu về phát triển offshore giữa công ty Nhật Bản và Việt Nam Bắt đầu 1 ngày Giờ nhật bản từ 11h30 (giờ VN từ 9h30) bắt đầu MTG Chênh lệch múi giờ là 2 tiếng nên buổi trưa với buổi tối bên Việt Nam ko cần làm cũng có thể cùng nhau làm việc được Ngoài ra thì ở Việt Nam thời gian bắt đầu 1 ngày làm việc là từ 8...

viblo.asia viblo.asia

Tổng hợp phương pháp giải quyết vấn đề trong khi làm việc

Khi phát sinh vấn đề trong khi làm việc dưới đây là sổ tay các bước để giải quyết. 0. Bắt đầu Khi xảy ra vấn đề thì chúng ta có xu hướng rơi vào trạng thái hoảng loạn. Vì thế mà tôi đã thực hiện theo các bước dưới đây 1. Kiểm tra vấn đề Khi phát sinh vấn đề phần lớn chúng ta đều không hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ của vấn đề....

viblo.asia viblo.asia

Sử dụng docker để tạo môi trường Elasticsearch nhiều node

Bài viết này sẽ sẽ có thể tạo được cluster elasticsearch với nhiều node Môi trường Mac OS X El Capitan(10.11.6) docker-machine version 0.10.0, build 76ed2a6 VirtualBox 5.1.14 r112924 (Qt5.6.2) Point sử dụng docket-machine và khởi động 3 server deploy ở chế độ public ở mỗi server deploy sử dụng chế độ host ở network driver của docker Các bước thực hiện Chuẩn bị...

viblo.asia viblo.asia

[2018] Recomment API List

Google Sheets API URL: https://developers.google.com/sheets/api/reference/rest/ Có thể xử lý đọc hàng chục nghìn Google spreedsheet Nếu chỉ xử lý đọc không thì có thể sinh ra APIKey nhưng khi muốn ghi thì cần authentication Google Youtbue Data API URL:https://developers.google.com/youtube/v3/docs/ Có thể get và update được channel, list video search được ở Youtube Tuy là có thể...

viblo.asia viblo.asia

Nhận thức cần có về Estimate

Ở bài viết này, sẽ giải thích về phương pháp estiamte effort cần bỏ ra khi làm một công việc Effort(工数) là gì ? Effort ở đây được hiểu là tổng hời gian cần bỏ ra để hoàn thành một công việc. Không tính trong trường hợp từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc giữa chừng có phát sinh công việc ngoài dự kiến. Ví dụ: Trường hợp cần 40 giờ...