viblo.asia

Event in Javascript

Mở đầu Khi làm việc với javascript thì chắc hẳn bạn phải làm quen với sự kiện (event). Vậy sự kiện là gì? Và tác dụng của sự kiện là như thế nào? Về định nghĩa dưới dạng nghe hiểu thì sự kiện là một hành động nào đó tác động lên đối tượng HTML mà ta có thể bắt được sự kiện này và thực hiện những hành động nào đó. Xét về mặt thực tế thì ta có dụ thế này: Giả sử bạn xây dựng một form đăng ký tài...

viblo.asia

Middleware trong laravel 5.8

Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ bắt đầu series về Laravel. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng middleware trong laravel 5.8. Giới thiệu Middleware cung cấp một cơ chế thuận tiện để lọc các HTTP Request vào ứng dụng của bạn. Ví dụ: Laravel bao gồm một Middleware xác minh người dùng truy cập vào ứng dụng của bạn. Nếu người dùng không được xác thực, Middleware sẽ chuyển hướng người dùng đến màn hình đăng...