xuanthulab.net xuanthulab.net

Giới thiệu và cài đặt Elasticsearch và Kibana bằng Docker

Giới thiệu máy chủ tìm kiếm toàn văn Elasticsearch và công cụ Kibana, cài đặt chúng bằng Docker Elasticsearch là gìMột vài khái niệm ElasticsearchCài đặt Elasticsearch / Kibana Elasticsearch là gì Elasticsearch (trang chủ Elasticsearch) phát hành năm 2010, là phần mềm miễn phí, nguồn mở viết bằng ngôn ngữ Java, nó có chức...

xuanthulab.net xuanthulab.net

Cài đặt Elasticsearch trên CentOS

Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch, server tìm kiếm toàn văn trên CentOS 7 Cài đặt Elasticsearch trên CentOS Server Ở đây chọn cài đặt phiên bản ES 7.x Cài đặt Java do ES chạy trên nền tảng JAVA nên cần đảm bảo hệ thống có JAVA, kiểm tra bằng lệnh: java -version Nếu chưa có thì cần cài đặt bằng các lệnh sau: sudo yum install...

xuanthulab.net xuanthulab.net

Lập trình chức năng tìm kiếm trong PHP với Elasticsearch

Sử dụng thư viện Elasticsearch-php để xây dựng ứng dụng web có chức năng tìm kiếm toàn văn FullText Search Phần này trình bày cách sử dụng elasticsearch-php là thư viện để PHP kết nối làm việc với Elasticsearch. Cài đặt elasticsearch-phpKết nối đến ElasticsearchTạo và xóa một indexChỉ mục / xóa / cập nhật DocumentTìm kiếm...

xuanthulab.net xuanthulab.net

Truy vấn tìm kiếm cơ bản trong Elasticsearch

Thực hiện các query truy vấn tìm kiếm đơn giản đến Elasticsearch, kết hợp các điều kiện tìm kiếm Nạp dữ liệu mẫu JSONTruy vấn đơn giản ElasticsearchThực hiện tìm kiếm với ElasticsearchLọc kết quả với Elasticsearch Nạp dữ liệu mẫu JSON Để thực hành ES cung cập một tập dữ liệu mẫu, gồm 1000 bản ghi lưu...

xuanthulab.net xuanthulab.net

Tạo kho chứa Registry riêng để chứa các Image Docker

Sử dụng image registry:2.7 để tạo ra một kho chứa riêng, có thể push, pull các image chay Tạo một Registry riêngPush / Pull từ Registry riêng Tạo Registry riêng Nếu muốn tạo một kho chứa các Image riêng, bạn có thể cập nhật, lấy về các Image từ đó thì có thể sử dụng image registry:2. Các thông tin chính của registry: ...

xuanthulab.net xuanthulab.net

Tạo và quản lý các máy Docker Machine

Sử dụng lệnh docker-machine để tạo ra cá máy ảo Docker, quản lý docker Machine trên máy local Trong phần này hướng dẫn tạo và quản lý các máy ảo chạy Docker với lệnh docker-machine Tạo Docker MachineCác lệnh làm việc với Docker Machine Tạo Docker Machine Khi bạn cài đặt Docker, nó chạy trên máy của bạn gọi nó là...

xuanthulab.net xuanthulab.net

Sử dụng Dockerfile để tự động tạo các image trong Docker

Cách viết các chỉ thị trong Dockerfile như RUN, FROM, CMD ... để thi hành các tác vụ tự động tạo ra image Docker Ở các phần trước ta đã sử dụng các lệnh Docker tương tác trực tiếp hết lệnh này đến lệnh khác để lấy image về, tạo container, chạy và cài đặt các thành phần vào container ... Rất nhiều thao tác trong quá...

xuanthulab.net xuanthulab.net

Cài đặt ownCloud tạo dịch vụ lưu trữ đám mây riêng với Docker

Cách sử dụng Docker để cài đặt một máy chủ lưu trữ dữ liệu đám mây riêng bằng phần mềm nguồn mở ownCloud Giới thiệu ownCloudCài đặt dịch vụ ownCloudCài đặt ở Client Bạn có một Server, VPS và muốn sử dụng nó như là một máy chủ lưu trữ dữ liệu đám mây của bạn (giống Google Driver, OneDriver ...) một cách nhanh chóng...