GIAOSUCAN'S BLOG - CHIA SẺ KIẾN THỨC KĨ THUẬT THEO CÁCH BÁ ĐẠO

http://www.giaosucan.com

alt text

     Khách hàng ở bển qua thăm
     Năm nay anh muốn một trăm đầu người
     BUL thích chí cười cười
     Anh cứ yên trí, nghìn người cũng xong
     PM ớn lạnh trong lòng
     Trăm thằng Dev-Ops, đi tong thật rồi
     SA suy nghĩ một hồi
     Việc đâu có đó, tắc rồi sẽ thông
     Fsoft được cái rất đông
     Lính nhiều như kiến, nhân công lại bèo
     Thế rồi đăng tuyển một lèo
     CV ứng tuyển lèo tèo vài ku
     Nhân tài như lá mùa thu
     Phỏng vấn vài chú, gật gù cho qua
     Có cả một dev người Nga
     Tiếng Anh như gió, lại là fresher
     Chưa kể gặp bác nhà thơ
     Tướng như nghệ sĩ, tuổi giờ bốn lăm
     Phỏng vấn đến méo cả cằm
     Bao giờ mới tuyển được trăm thợ cày
     Ai đọc câu chuyện thấy hay
     Xin cho một loạt pháo tay rồi zề.