Cách 1: Làm trực tiếp trên thiết bị

  1. Bạn bấm về màn hình chính, tại trang đầu tiên bạn nhấn và giữ từng icon để kéo sang trang hai.
  2. Một khi tất cả các icon đã được chuyển, bạn sẽ có màn hình trống hoàn toàn.

Cách 2: Sử dụng công cụ iTunes trên máy tính

Đầu tiên bạn cần đảm bảo hai yếu tố sau đây:

  • Trên thiết bị chỉ sử dụng một tài khoản iTunes duy nhất để tải Apps.
  • Đối với thiết bị sử dụng nhiều tài khoản iTunes để tải Apps thì bạn cần xóa toàn bộ ứng dụng trước khi thực hiện (do phần mềm iTunes chỉ nhận và đồng bộ một tài khoản tải ứng dụng duy nhất).

Các bước thực hiện như sau:

  • Bước 1: Kết nối thiết bị (iPhone, iPad) với máy tính > khởi chạy công cụ iTunes.
  • Bước 2: Chấp nhận tin cậy > nhấn vào vào thiết bị đã kết nối (icon nhỏ bên cạnh thanh tiện ích nhạc, phim v.v…) và chọn mục Ứng dụng
  • Bước 3: Tại giao diện Ứng dụng bạn sẽ thấy Home Screens của iPhone, iPad với tất cả trang chứa icon (đánh số thứ tự 1, 2 v.v…) > nhấn vào dấu “+” phía bên phải màn hình (làm theo ảnh minh họa).
  • Bước 4: Sau khi trang trắng mới được tạo bạn kéo trang này tới vị trí số 1
  • Bước 5: Nhấn Apply để đồng bộ là xong.

 

Thành quả:

 

[IMG]