Trước tiên, tắt IDM.

Vào đây C:\Windows\System32\drivers\etc
 

Chọn "hosts" mở bằng Notepad.

Copy cái này vào cuối:
127.0.0.1 localhost 
::1 localhost
127.0.0.1 tonec.com
127.0.0.1 www.tonec.com
127.0.0.1 registeridm.com
127.0.0.1 www.registeridm.com 
127.0.0.1 secure.registeridm.com 
127.0.0.1 internetdownloadmanager.com 
127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com 
127.0.0.1 secure.internetdownloadmanager.com 
127.0.0.1 mirror.internetdownloadmanager.com 
127.0.0.1 mirror2.internetdownloadmanager.com 
127.0.0.1 mirror3.internetdownloadmanager.com
Mở IDM lên.
Nhập đầy đủ thông tin.
Serial: QQFKP-GIYQM-UCIJI-655YR
Mọi bản IDM đều xài được đó nha.