GIT – Dãy IP các nhà cung cấp dịch vụ internet và các công ty tại Việt Nam

Danh bạ IP/ASN định tuyến qua VNIX

Trạm trung chuyển VNIX
STT Điểm VNIX ASN Dải địa chỉ IP Loại
1 VNIX HCM 23962 218.100.14.0/24 IPv4
2001:0DE8:000A::/48 IPv6
2 VNIX HN 23899 218.100.10.0/24 IPv4
2001:07FA:0006::/48 IPv6
3 VNIX ĐN 56156 218.100.60.0/24 IPv4
2001:0DE8:0003::/48 IPv6
Thành viên kết nối trực tiếp VNIX
STT Thành viên ASN Dải địa chỉ IP Loại
1 CMC Tl 38732 115.146.120.0/21 IPv4
115.165.160.0/21 IPv4
38733 103.21.148.0/22 IPv4
124.158.0.0/20 IPv4
45903 101.99.0.0/18 IPv4
103.9.196.0/22 IPv4
113.20.96.0/19 IPv4
183.91.0.0/19 IPv4
203.205.0.0/18 IPv4
45.122.232.0/22 IPv4
2402:5300::/32 IPv6
2 FPT 18403 1.52.0.0/14 IPv4
103.35.64.0/22 IPv4
103.39.92.0/22 IPv4
113.22.0.0/16 IPv4
113.23.0.0/17 IPv4
118.68.0.0/14 IPv4
144.48.20.0/22 IPv4
183.80.0.0/16 IPv4
183.81.0.0/17 IPv4
203.191.8.0/21 IPv4
210.245.0.0/17 IPv4
42.112.0.0/13 IPv4
43.239.148.0/22 IPv4
58.186.0.0/15 IPv4
2405:4800::/32 IPv6
3 GDS 38735 113.52.32.0/19 IPv4
49.246.128.0/18 IPv4
49.246.192.0/19 IPv4
2407:100::/32 IPv6
4 HTC 24088 103.238.68.0/22 IPv4
203.128.240.0/21 IPv4
2001:0DF0:000D::/48 IPv6
38253 103.238.72.0/22 IPv4
202.60.104.0/21 IPv4
5 LCS 38738 101.96.12.0/22 IPv4
113.61.108.0/22 IPv4
2405:CD00:0::/48 IPv6
6 MBG 45895 111.91.232.0/22 IPv4
45896 103.19.164.0/22 IPv4
2001:0DF0:2E8::/48 IPv6
45897 45.125.208.0/22 IPv4
7 MOBIFONE 131429 103.53.252.0/22 IPv4
45.121.24.0/22 IPv4
2402:9D80::/32 IPv6
8 NetNam 24173 119.17.192.0/19 IPv4
202.151.160.0/21 IPv4
210.86.224.0/21 IPv4
2401:E800::/32 IPv6
24176 101.53.0.0/18 IPv4
119.15.176.0/20 IPv4
119.17.224.0/19 IPv4
202.151.168.0/21 IPv4
210.86.232.0/21 IPv4
131370 101.96.64.0/18 IPv4
119.15.160.0/20 IPv4
9 ODS 45538 103.249.100.0/22 IPv4
112.78.0.0/20 IPv4
125.253.112.0/20 IPv4
45.117.164.0/22 IPv4
2405:9D80::/32 IPv6
10 SCTV 45543 112.197.0.0/16 IPv4
27.2.0.0/15 IPv4
2403:E200::/32 IPv6
11 SPT 7602 103.200.60.0/22 IPv4
116.118.0.0/17 IPv4
180.93.0.0/16 IPv4
203.196.24.0/22 IPv4
221.121.0.0/18 IPv4
221.133.0.0/19 IPv4
2402:F800::/32 IPv6
12 TPCOM 63731 103.205.96.0/22 IPv4
61.14.236.0/22 IPv4
2001:0DF0:2A00::/48 IPv6
13 VIETTEL 7552 103.84.76.0/22 IPv4
115.72.0.0/13 IPv4
117.0.0.0/13 IPv4
125.234.0.0/15 IPv4
171.224.0.0/11 IPv4
203.113.128.0/18 IPv4
220.231.64.0/18 IPv4
27.64.0.0/12 IPv4
2402:0800::/32 IPv6
24086 116.96.0.0/12 IPv4
125.212.128.0/17 IPv4
125.214.0.0/18 IPv4
203.190.160.0/20 IPv4
2401:D800::/32 IPv6
14 VNPT Net 7643 203.162.0.0/16 IPv4
203.210.128.0/17 IPv4
221.132.0.0/18 IPv4
2001:0EE0::/32 IPv6
45899 1123.16.0.0/12 IPv4
113.160.0.0/11 IPv4
203.160.0.0/23 IPv4
222.252.0.0/14 IPv4
2001:0EE0:1::/48 IPv6
135905 14.160.0.0/11 IPv4
14.224.0.0/11 IPv4
221.132.30.0/23 IPv4
221.132.32.0/21 IPv4
15 VNTT 45557 103.17.88.0/22 IPv4
180.148.0.0/21 IPv4
45.118.136.0/22 IPv4
2404:3A00::/48 IPv6
16 VTC 38248 117.103.192.0/18 IPv4
2401:B800::/32 IPv6
17 VTVCab 131410 103.233.48.0/22 IPv4
45.124.88.0/22 IPv4
18 VinaData 38244 103.196.236.0/22 IPv4
45.127.252.0/22 IPv4
61.28.224.0/19 IPv4
2001:0DF0:001A::/48 IPv6
Khách hàng kết nối của các thành viên
STT Multihomes ASN Dải địa chỉ IP Loại
1 ABBank 55317 202.74.58.0/23 IPv4
2 ACB 55318 202.59.252.0/23 IPv4
3 ACBS 131359 103.9.80.0/22 IPv4
4 ADCSOFTWARE 103.37.32.0/22 IPv4
5 ADSOTA-VN 135942 103.109.36.0/22 IPv4
6 ADTEC 45540 202.55.132.0/22 IPv4
7 AGRIBANK 55306 175.106.0.0/22 IPv4
2001:0DF2:C100::/48 IPv6
8 AIAVN 56144 103.246.104.0/24 IPv4
9 AIPACIFIC-VN 135936 103.109.28.0/22 IPv4
10 AOHOAVIET 131427 103.53.228.0/22 IPv4
11 APEC 55307 202.124.204.0/24 IPv4
12 ARTEXSECURITIES 45548 202.130.36.0/23 IPv4
13 ASIACOM 131432 103.57.104.0/22 IPv4
14 ASVTECH 63765 103.216.112.0/22 IPv4
135930 103.104.116.0/22 IPv4
15 ATI 180.214.236.0/22 IPv4
16 AZDIGI 103.221.220.0/22 IPv4
45.252.248.0/22 IPv4
2401:F2C0::/32 IPv6
17 BACABANK-VN 135933 103.106.224.0/22 IPv4
2001:DF3:B700::/48 IPv6
18 BANG 103.252.252.0/22 IPv4
45.251.112.0/22 IPv4
19 BANKNETVN 131360 103.9.4.0/22 IPv4
20 BAOVIETBANK 131430 103.56.168.0/22 IPv4
21 BIDV 45541 203.201.56.0/22 IPv4
2001:0DF0:029C::/48 IPv6
22 BINHMINH-VN 135935 103.108.100.0/22 IPv4
2001:DF4:100::/48 IPv6
23 BISHANOI 131420 103.39.96.0/22 IPv4
24 BIZMAC 131428 103.238.212.0/22 IPv4
45.117.76.0/22 IPv4
2400:C140::/32 IPv6
25 BKAV 103.237.96.0/22 IPv4
26 BKNS 103.48.80.0/22 IPv4
45.124.84.0/22 IPv4
27 BMSC 131371 103.30.36.0/22 IPv4
28 BONONGNGHIEP 131369 103.7.172.0/24 IPv4
29 BQT 103.75.180.0/22 IPv4
30 BSC 63742 103.219.180.0/22 IPv4
31 BSTAR 56152 103.48.188.0/22 IPv4
32 BUUDIENCP16 103.221.228.0/22 IPv4
45.252.240.0/22 IPv4
33 BVISROYAL 131409 103.232.52.0/22 IPv4
34 CADI 103.79.140.0/22 IPv4
35 CCVN 56147 103.3.248.0/22 IPv4
45.120.228.0/22 IPv4
36 CEMA 135931 103.81.80.0/22 IPv4
37 CICTBKN-VN 63769 103.102.20.0/22 IPv4
38 CLEARSKY 135922 103.98.160.0/22 IPv4
2401:9C40:0000::/48 IPv6
39 CLOUDMEDIA 103.10.44.0/22 IPv4
203.160.132.0/22 IPv4
40 CLOUDONE 131416 103.238.80.0/22 IPv4
47.117.156.0/22 IPv4
41 CLOUDOVS 131394 103.243.104.0/22 IPv4
42 CMCBINHDUONG 103.63.104.0/22 IPv4
45.122.248.0/22 IPv4
43 CMCHAIPHONG 103.63.108.0/22 IPv4
45.122.252.0/22 IPv4
44 CMCHCM 103.63.112.0/22 IPv4
45.122.244.0/22 IPv4
45 CMCMIENBAC 103.63.116.0/22 IPv4
45.122.240.0/22 IPv4
46 CMCMIENTRUNG 103.63.120.0/22 IPv4
45.122.236.0/22 IPv4
47 CMNONLINE 103.68.252.0/22 IPv4
48 CNBKNS 103.74.120.0/22 IPv4
49 COGNITA-VN 135929 103.104.24.0/22 IPv4
50 CPT 63747 103.221.224.0/22 IPv4
45.252.244.0/22 IPv4
2001:0DF2:CE00::/48 IPv6
51 CPVN 103.1.200.0/22 IPv4
2001:0DF4:DA00::/48 IPv6
52 CSCJ 45555 203.79.28.0/24 IPv4
53 CTC 131406 103.255.84.0/22 IPv4
45.119.76.0/22 IPv4
54 CUCATTTMIC 63748 103.192.236.0/22 IPv4
55 DAB 24174 203.77.178.0/24 IPv4
56 DAINAM 63744 103.216.128.0/22 IPv4
57 DCNET 63741 103.216.72.0/22 IPv4
2404:EE80:0000::/48 IPv6
58 DCVINGROUP 131413 103.238.208.0/22 IPv4
27.0.240.0/22 IPv4
59 DIGINET 131349 103.23.144.0/22 IPv4
45.118.140.0/22 IPv4
2400:9B40::/32 IPv6
60 DIGIPOWER 131377 103.18.176.0/22 IPv4
61 DIGISTAR 56151 103.254.12.0/22 IPv4
45.117.172.0/22 IPv4
62 DRAV-VN 103.109.40.0/22 IPv4
2001:DF4:2D00::/48 IPv6
63 DSP-VN 56141 103.101.76.0/22 IPv4
49.156.52.0/22 IPv4
2001:DF2:9B00::/48 IPv6
64 DTCOM 131437 103.196.248.0/22 IPv4
65 DTS 45552 103.20.144.0/22 IPv4
202.43.108.0/22 IPv4
2400:9100::/48 IPv6
66 DULIEUAZ 103.195.236.0/22 IPv4
67 DUYTAN 131357 103.115.166.0/24 IPv4
103.213.122.0/22 IPv4
103.7.177.0/24 IPv4
2001:0DF6:3400::/48 IPv6
68 DVS 135918 103.95.196.0/22 IPv4
2401:5EC0:0000::/48 IPv6
69 ECOMVIET 131390 103.242.52.0/22 IPv4
70 ECONET 135908 103.82.196.0/22 IPv4
2400:E2C0:0000::/48 IPv6
71 EHOST 135920 103.63.212.0/22 IPv4
45.123.96.0/22 IPv4
72 EPOSI 131433 103.52.92.0/22 IPv4
73 ESC 131424 103.45.228.0/22 IPv4
2402:0B40:0000::/48 IPv6
74 ETC 103.89.88.0/22 IPv4
75 EVNSPC-VN 135925 103.100.160.0/22 IPv4
2001:DF2:7B00::/48 IPv6
76 Eximbank 45901 202.4.168.0/24 IPv4
77 FFC 135903 103.79.144.0/22 IPv4
2001:DF6:AA00::/48 IPv6
78 FIBO 131344 103.246.220.0/22 IPv4
45.119.84.0/22 IPv4
79 FIMPLUS 63732 103.205.104.0/22 IPv4
80 FPT Online 45894 111.65.240.0/20 IPv4
180.148.128.0/20 IPv4
2001:0DF0:0066::/48 IPv6
2401:F740::/32 IPv6
2402:DD40::/32 IPv6
81 FPTSOFTWARE 131402 103.227.216.0/22 IPv4
2001:0DF4:D800::/48 IPv6
82 FTECH 103.47.192.0/22 IPv4
45.125.236.0/22 IPv4
83 FWD 135924 103.99.252.0/22 IPv4
2001:0DF2:6900::/48 IPv6
84 GCAFE-VN 63767 103.78.84.0/22 IPv4
85 GDATA 131400 103.226.248.0/22 IPv4
86 GDT 131363 103.9.200.0/22 IPv4
87 GLEE 103.74.100.0/22 IPv4
88 GLOBALCORP 56146 223.27.104.0/21 IPv4
89 GLTEC 63738 103.199.8.0/22 IPv4
59.153.216.0/22 IPv4
2001:0DF7:CC00::/48 IPv6
90 GREENCLOUDVPS 63734 103.199.16.0/22 IPv4
91 GTEL 131127 183.91.160.0/19 IPv4
92 GTELMOBILE 45546 110.35.72.0/21 IPv4
93 HALO-VN 63731 103.116.104.0/22 IPv4
2001:DF5:4B00::/48 IPv6
94 HANELCOM 55313 103.245.148.0/22 IPv4
27.118.16.0/20 IPv4
45.126.92.0/22 IPv4
2400:9BC0::/32 IPv6
95 HASECO 45902 202.4.176.0/24 IPv4
96 HMU 131397 103.254.16.0/22 IPv4
97 HNSDC 135900 103.205.100.0/22 IPv4
98 HNX 131362 103.9.212.0/22 IPv4
99 HOABINH 131435 103.60.16.0/22 IPv4
45.119.216.0/22 IPv4
100 HOANGLONG 55312 202.52.39.0/24 IPv4
101 HOATOC 63735 103.206.216.0/22 IPv4
102 HOITUSO-VN 135928 103.103.116.0/22 IPv4
2001:0DF3:0900::/48 IPv6
103 HOMECREDIT-VN 135938 103.111.244.0/22 IPv4
2001:DF4:9500::/48 IPv6
104 HOSTINGVIET 103.81.84.0/22 IPv4
105 HQG 103.98.152.0/22 IPv4
106 HTCITC 103.88.112.0/22 IPv4
107 HTCITCHCM 103.88.116.0/22 IPv4
108 HTES 103.45.236.0/22 IPv4
109 HTS 131388 103.24.244.0/22 IPv4
110 HUT 38727 202.191.56.0/22 IPv4
2001:0DF0:001C::/48 IPv6
111 IACP 38252 202.94.88.0/23 IPv4
112 ICSOFT 131403 103.254.216.0/22 IPv4
45.119.108.0/22 IPv4
113 ICTDONGTHAP-VN 135934 103.107.200.0/22 IPv4
2001:DF3:E500::/48 IPv6
114 ICTHOABINH 63752 103.211.212.0/22 IPv4
115 IDEX 103.70.28.0/22 IPv4
116 IGI 131355 103.8.13.0/24 IPv4
117 INCOM 56149 103.3.252.0/22 IPv4
45.121.160.0/22 IPv4
118 INCOMSG 63764 103.77.168.0/22 IPv4
119 INETACADEMY 103.82.20.0/22 IPv4
2001:0DF7:CA00::/48 IPv6
120 INETPHONGTHUY 103.82.24.0/22 IPv4
2001:0DF7:C600::/48 IPv6
121 INETSOFT 103.75.184.0/22 IPv4
2001:0DF7:CE00::/48 IPv6
122 INTERCOM 131421 103.17.236.0/22 IPv4
123 IOIT 63746 103.220.68.0/22 IPv4
2001:0DF2:6600::/48 IPv6
124 ISE 103.38.136.0/22 IPv4
125 ISS 131393 103.252.0.0/22 IPv4
126 JEMMTEC 63750 103.68.72.0/22 IPv4
127 JUPITER-VN 103.108.132.0/22 IPv4
2001:DF4:700::/48 IPv6
128 KCC 38729 120.50.184.0/21 IPv4
182.161.80.0/20 IPv4
203.176.160.0/21 IPv4
129 KCS 55310 202.9.79.0/24 IPv4
130 KDATA-VN 2402:6440::/32 IPv6
131 KIENPHONGITS 135916 103.92.16.0/22 IPv4
132 KIS 38249 202.87.212.0/22 IPv4
2001:0DF0:000C::/48 IPv6
133 KienLongBank 131345 103.5.30.0/23 IPv4
134 LAPOMME-VN 103.111.240.0/22 IPv4
135 LDCC 131398 103.225.236.0/22 IPv4
136 LIENMINHHUYENTHOAI 63733 103.206.212.0/22 IPv4
137.59.116.0/22 IPv4
2001:DF3:8600::/48 IPv6
137 LIENVIETBANK 55311 103.221.86.0/24 IPv4
202.9.80.0/24 IPv4
138 LMHTX 131431 103.56.160.0/22 IPv4
139 LONGDINH 103.245.248.0/22 IPv4
58.84.0.0/22 IPv4
140 LUUTRUSO 56153 103.255.236.0/22 IPv4
61.14.232.0/22 IPv4
2001:0DF3:5C00::/48 IPv6
141 LUUTRUSOCN1 103.97.124.0/22 IPv4
142 LUXOFT 63749 103.66.152.0/22 IPv4
143 LVHN 131423 103.48.192.0/22 IPv4
45.119.212.0/22 IPv4
144 LVSOFT 131414 103.237.144.0/22 IPv4
45.118.144.0/22 IPv4
145 LVSS 131386 103.27.236.0//22 IPv4
45.119.80.0/22 IPv4
146 MATBAO 103.15.48.0/22 IPv4
103.235.212.0/22 IPv4
147 MATBAOBPO 103.237.148.0/22 IPv4
148 MATBAOMEDIA 103.238.76.0/22 IPv4
149 MAXDATA 203.167.12.0/22 IPv4
150 MAXSERVER 135921 103.98.148.0/22 IPv4
151 MAYCHUNHO 135901 103.68.68.0/22 IPv4
152 MBAGEAS 135913 103.88.108.0/22 IPv4
153 MBBANK 131364 103.12.104.0/22 IPv4
154 MCREDIT 135919 103.95.168.0/22 IPv4
155 MIC 131375 103.16.0.0/22 IPv4
156 MINHCHINH 131428 103.99.228.0/22 IPv4
157 MISA 131426 103.53.88.0/22 IPv4
158 MOBIFONECNTT 131429 103.199.76.0/22 IPv4
137.59.44.0/22 IPv4
159 MOBIFONEGTGT 131429 103.199.64.0/22 IPv4
137.59.28.0/22 IPv4
160 MOBIFONEKV1 131429 103.199.20.0/22 IPv4
59.153.220.0/22 IPv4
161 MOBIFONEKV2 131429 103.199.24.0/22 IPv4
59.153.224.0/22 IPv4
162 MOBIFONEKV3 131429 103.199.28.0/22 IPv4
59.153.228.0/22 IPv4
163 MOBIFONEKV4 131429 103.199.32.0/22 IPv4
59.153.232.0/22 IPv4
164 MOBIFONEKV5 131429 103.199.40.0/22 IPv4
59.153.236.0/22 IPv4
165 MOBIFONEKV6 131429 103.199.36.0/22 IPv4
59.153.240.0/22 IPv4
166 MOBIFONEKV7 131429 103.199.44.0/22 IPv4
59.153.244.0/22 IPv4
167 MOBIFONEKV8 131429 103.199.52.0/22 IPv4
59.153.248.0/22 IPv4
168 MOBIFONEKV9 131429 103.199.48.0/22 IPv4
59.153.252.0/22 IPv4
169 MOBIFONEMLMB 131429 103.199.56.0/22 IPv4
137.59.32.0/22 IPv4
170 MOBIFONEMLMN 131429 103.199.60.0/22 IPv4
137.59.36.0/22 IPv4
171 MOBIFONEMLMT 131429 103.199.68.0/22 IPv4
137.59.24.0/22 IPv4
172 MOBIFONENOC 131429 103.199.72.0/22 IPv4
137.59.40.0/22 IPv4
173 MOFA 24035 202.6.2.0/24 IPv4
2001:0DF0:0019::/48 IPv6
174 MONRE 131365 103.9.84.0/22 IPv4
175 MOST 131373 103.13.76.0/22 IPv4
176 MPI 55308 182.236.112.0/22 IPv4
177 MSB 135911 103.89.120.0/22 IPv4
178 MTT 55309 103.235.208.0/22 IPv4
112.109.88.0/21 IPv4
182.237.20.0/22 IPv4
2405:CB00:0::/48 IPv6
179 NAMABANK 63736 103.207.32.0/22 IPv4
180 NCB 103.94.176.0/22 IPv4
181 NEXTTECH-VN 135937 103.109.32.0/22 IPv4
2001:DF4:2B00::/48 IPv6
182 NGUYENBAO 131440 103.245.252.0/22 IPv4
183 NHANHOA 131353 103.28.36.0/22 IPv4
45.117.80.0/22 IPv4
2001:0DF1:3200::/48 IPv6
184 NHANHOAHCM 131353 103.57.208.0/22 IPv4
45.117.176.0/22 IPv4
185 NICETECHCENTER-VN 135940 103.112.124.0/22 IPv4
186 NITECO 131380 103.248.164.0/22 IPv4
187 NNM 103.54.248.0/22 IPv4
188 NPC 55322 116.212.32.0/19 IPv4
189 NTC 135906 103.82.28.0/22 IPv4
190 NewLife 55314 103.229.40.0/22 IPv4
14.0.16.0/20 IPv4
191 OCB 131351 103.28.136.0/22 IPv4
192 OCEANBANK 131379 103.31.120.0/22 IPv4
193 ONETIDC 103.90.228.0/22 IPv4
194 ONEVISION 56157 103.200.120.0/22 IPv4
121.50.172.0/22 IPv4
195 OSB 103.62.8.0/22 IPv4
45.121.152.0/22 IPv4
2001:0DF4:C400::/48 IPv6
196 OnePay 131128 202.9.84.0/24 IPv4
197 OpenDigital 103.216.116.0/22 IPv4
198 PCB 131439 103.196.244.0/22 IPv4
199 PEGA-VN 103.107.180.0/22 IPv4
2001:DF3:E100::/48 IPv6
200 PLAY17-VN 135941 103.112.132.0/22 IPv4
201 PNJ 135926 103.100.228.0/22 IPv4
202 POVO 55324 202.0.79.0/24 IPv4
203 POWERNET 103.68.248.0/22 IPv4
204 PQPOC-VN 135927 103.101.32.0/22 IPv4
205 PRUDENTIAL 131354 103.7.196.0/24 IPv4
206 PVFC 56148 103.10.88.0/22 IPv4
207 PVI 131383 103.26.252.0/22 IPv4
208 PVISL 131387 103.250.24.0/22 IPv4
209 PVOIL 131368 103.21.120.0/22 IPv4
210 QTSC 24085 116.193.64.0/20 IPv4
120.72.96.0/19 IPv4
202.78.224.0/21 IPv4
2403:6000::/32 IPv6
135914 120.72.80.0/21 IPv4
210.2.64.0/18 IPv4
211 RUNSYSTEM 131392 103.18.4.0/22 IPv4
137.59.104.0/22 IPv4
150.95.104.0/21 IPv4
150.95.112.0/20 IPv4
150.95.16.0/22 IPv4
163.44.192.0/22 IPv4
163.44.200.0/24 IPv4
163.44.204.0/22 IPv4
2404:F080::/32 IPv6
212 RUVN 131396 103.253.88.0/22 IPv4
213 SAIGONTEL 45545 116.68.128.0/21 IPv4
214 SAV 131412 103.237.60.0/22 IPv4
215 SBV 45900 202.58.245.0/24 IPv4
2001:0DF4:D600::/48 IPv6
216 SCB 56159 103.61.48.0/22 IPv4
217 SCOM 131434 103.61.44.0/22 IPv4
45.120.224.0/22 IPv4
218 SCTV-IBI 135923 103.99.244.0/22 IPv4
2401:B5C0::/32 IPv6
219 SEABANK 131389 103.241.248.0/22 IPv4
220 SFone 38246 203.99.248.0/22 IPv4
221 SGCTT 131407 103.231.148.0/22 IPv4
222 SHB-VN 55316 122.102.112.0/22 IPv4
223 SHINHANBANK 131347 103.5.204.0/22 IPv4
224 SIEUTECH 103.223.4.0/22 IPv4
45.254.32.0/22 IPv4
225 SMARTLINK 131419 103.239.116.0/22 IPv4
226 SOHA 103.69.192.0/22 IPv4
2405:F980:0000::/48 IPv6
227 SOTTTTVP 131401 103.228.20.0/22 IPv4
228 SSI 55315 202.59.238.0/23 IPv4
229 STS 45547 110.44.184.0/21 IPv4
230 STTTTLA-VN 135946 103.106.220.0/22 IPv4
2001:DF3:B500::/48 IPv6
231 STVN-VN 103.114.104.0/22 IPv4
232 SUNDATA 103.82.36.0/22 IPv4
233 SUNSOFT 131361 103.9.204.0/22 IPv4
234 SUPERHOST 103.82.32.0/22 IPv4
235 ScanCom 45556 203.161.178.0/24 IPv4
2001:0DF0:0221::/48 IPv6
236 SuperData 45544 103.1.236.0/22 IPv4
103.7.40.0/22 IPv4
112.213.80.0/20 IPv4
27.0.12.0/22 IPv4
45.117.168.0/22 IPv4
237 TADU 63759 103.74.116.0/22 IPv4
238 TANCANGSG 131405 103.226.108.0/22 IPv4
239 TCHQ 131381 103.248.160.0/22 IPv4
240 TECHCOMBANK 131342 103.4.128.0/22 IPv4
241 TELEHOUSE 131358 103.9.0.0/22 IPv4
242 TGDD 131425 103.48.76.0/22 IPv4
243 THEGIOISO 56154 103.42.56.0/22 IPv4
56158 202.143.108.0/22 IPv4
244 THEKYMOI 63739 103.214.8.0/22 IPv4
144.48.24.0/22 IPv4
245 THP 135902 103.69.188.0/22 IPv4
246 THREEDOTCOM 103.5.208.0/22 IPv4
247 TIENPHONG 103.37.28.0/22 IPv4
248 TLINK 103.56.164.0/22 IPv4
249 TLS 131130 202.37.86.0/23 IPv4
2001:0DF3:9200::/48 IPv6
250 TLSOFT 135915 103.92.24.0/22 IPv4
2401:1C40:0000::/48 IPv6
251 TMA-VN 103.108.136.0/22 IPv4
2001:DF4:2900::/48 IPv6
252 TMASOLUTIONS 56155 103.199.4.0/22 IPv4
253 TMT-VN 135943 103.113.80.0/22 IPv4
2001:DF4:D300::/48 IPv6
254 TNKVIETNAM 56142 203.8.127.0/24 IPv4
255 TOCDOSOVN 63740 103.195.240.0/22 IPv4
256 TPBANK 131408 103.232.56.0/22 IPv4
257 TPCOMSHN 103.89.84.0/22 IPv4
2400:ED40:0000::/48 IPv6
258 TTN 56145 103.2.220.0/22 IPv4
259 TTSV 103.237.64.0/22 IPv4
45.125.204.0/22 IPv4
260 TVSI 131125 202.134.54.0/24 IPv4
261 VAB 131391 103.243.216.0/22 IPv4
262 VBL 45551 203.34.144.0/24 IPv4
263 VCBS 63751 103.221.212.0/22 IPv4
264 VCCORP 103.56.156.0/22 IPv4
45.124.92.0/22 IPv4
265 VCIC 103.53.168.0/22 IPv4
43.239.220.0/22 IPv4
266 VDATA 56143 103.3.244.0/22 IPv4
267 VEGA 103.216.120.0/22 IPv4
157.119.244.0/22 IPv4
268 VETC 103.74.112.0/22 IPv4
269 VHOST 56150 103.27.60.0/22 IPv4
131384 45.122.220.0/22 IPv4
270 VHOSTCORP 103.232.120.0/22 IPv4
271 VHOSTHN 103.92.28.0/22 IPv4
272 VIB 131343 103.10.212.0/22 IPv4
273 VIETCOM 103.68.80.0/22 IPv4
274 VIETCOMBANK 131348 103.11.172.0/22 IPv4
275 VIETHOSTING 131441 103.234.36.0/22 IPv4
43.239.224.0/22 IPv4
276 VIETHUNG-VN 103.113.88.0/22 IPv4
2001:0DF4:D500::/48 IPv6
277 VIETINBANKSC 55323 202.44.137.0/24 IPv4
2001:0DF3:8E00::/48 IPv6
278 VIETLOTT 63753 103.68.76.0/22 IPv4
279 VIETNAMESPORTS 131418 103.239.120.0/22 IPv4
45.119.240.0/22 IPv4
2001:DF3:8A00::/48 IPv6
280 VIETNAMHOST 131404 103.229.192.0/22 IPv4
281 VIETNAMNET 131411 103.232.60.0/22 IPv4
2001:0DF4:D200::/48 IPv6
282 VIETNAMOBILE 38247 103.7.36.0/22 IPv4
202.172.4.0/23 IPv4
203.170.26.0/23 IPv4
45.126.96.0/22 IPv4
2400:E240::/32 IPv6
283 VIETNIX 56160 103.200.20.0/22 IPv4
284 VIETSERVER 63737 103.207.36.0/22 IPv4
285 VINACIS 135944 103.216.124.0/22 IPv4
157.119.248.0/22 IPv4
2404:EF80:0000::/48 IPv6
286 VINACOMIN 131417 103.239.32.0/22 IPv4
287 VINAHOST 135907 103.9.76.0/22 IPv4
146.196.64.0/22 IPv4
2400:6540:0000::/48 IPv6
288 VINAREN 24175 110.35.64.0/21 IPv4
119.18.128.0/20 IPv4
203.191.48.0/21 IPv4
2406:9000::/32 IPv6
289 VIVAS 131372 103.31.124.0/22 IPv4
290 VMG 63754 103.68.240.0/22 IPv4
291 VNA 23999 202.6.96.0/23 IPv4
2001:0DF0:000E::/48 IPv6
292 VNAIR 131126 183.90.160.0/21 IPv4
293 VNBOOKING 103.75.176.0/22 IPv4
2001:0DF5:4A00::/48 IPv6
294 VNCERT 131352 103.28.172.0/22 IPv4
295 VNDATA 135932 103.104.120.0/22 IPv4
2001:0DF3:2D00::/48 IPv6
296 VNETWORK 135912 103.90.220.0/22 IPv4
297 VNPAY 63743 103.220.84.0/22 IPv4
298 VNPOST 131438 103.196.16.0/22 IPv4
2001:0DF6:2C00::/48 IPv6
299 VNPTEPAY-VN 135939 103.111.236.0/22 IPv4
2001:DF4:9700::/48 IPv6
300 VNSO 63730 103.9.156.0/22 IPv4
301 VNU 45542 112.137.128.0/20 IPv4
302 VNUHCM 135909 103.88.120.0/22 IPv4
2001:DF0:9B00::/48 IPv6
303 VNXCLOUD 103.90.224.0/22 IPv4
304 VONLINE 131367 103.20.148.0/22 IPv4
45.118.148.0/22 IPv4
305 VPBank 55319 202.74.56.0/24 IPv4
306 VPDD-AZDIGI 103.110.84.0/22 IPv4
307 VPDPTW 131395 103.254.40.0/22 IPv4
308 VPSONLINE 103.99.0.0/22 IPv4
309 VRB 63755 103.68.244.0/22 IPv4
310 VSSIC 131436 103.57.112.0/22 IPv4
311 VSTV 103.199.12.0/22 IPv4
312 VTCDigicom 38726 103.227.112.0/22 IPv4
118.107.64.0/18 IPv4
119.18.184.0/21 IPv4
43.239.188.0/22 IPv4
2400:BC80::/32 IPv6
313 VTCONLINE-VN 135945 103.116.100.0/22 IPv4
2001:DF5:4900::/48 IPv6
314 VTCWLB 45539 112.72.64.0/18 IPv4
315 VTTC 45.125.200.0/22 IPv4
316 VTV 131385 103.27.64.0/22 IPv4
317 Viettel CHT 38731 103.1.208.0/22 IPv4
115.84.176.0/21 IPv4
210.211.96.0/19 IPv4
45.117.160.0/22 IPv4
2401:5F80::/32 IPv6
318 ViettinBank 38730 203.189.28.0/22 IPv4
2001:0DF0:000F::/48 IPv6
319 Vinagame 118.102.0.0/21 IPv4
120.138.64.0/20 IPv4
122.201.8.0/21 IPv4
49.213.64.0/18 IPv4
2001:0DF0:0013::/48 IPv6
320 VnDirect 38251 202.160.124.0/23 IPv4
321 WALLE 103.101.160.0/22 IPv4
322 WEBPANDA 135917 103.90.232.0/22 IPv4
323 WEPAY 103.92.32.0/22 IPv4
2401:1CC0:0000::/48 IPv6
324 WINETASTING 103.97.132.0/22 IPv4
325 ZEND 103.95.156.0/22 IPv4
326 iNET 24177 103.57.220.0/22 IPv4
202.92.4.0/22 IPv4
2001:0DF0:001B::/48 IPv6