Công Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hanh Phúc

ĐƠN XIN LỖI CÔ NGUYỄN XUÂN Ý

Vào đầu tháng 2 vừa qua, tôi có làm series 2 phần mang tên Code dạo kí sự có sử dụng hình ảnh của cô Nguyễn Xuân Ý (đã censor) nhằm câu like, tăng tương tác fanpage và quảng bá cho sách Code Dạo Kí Sự.

Điều này đã gây ra một số thiệt hại về danh dự và nhân phẩm của cô Nguyễn Xuân Ý, làm cho cô Nguyễn Xuân Ý cảm thấy bị tổn thương, bị xúc phạm danh dự và cảm thấy vô cùng đau khổ vì các lý do sau:

  • Không nói rõ cho bạn đọc nội dung bài viết là hư cấu nên làm mọi người và bạn trai hiểu lầm cô Nguyễn Xuân Ý là bắt cá hai tay.

17141003_148607645658404_375563855_n

  • Bài viết có sử dụng các từ “chịch, v..v” để tăng tính hài hước, nhưng dễ làm mọi người hiểu lầm rằng cô Nguyễn Xuân Ý là người dâm loàn v…v
  • Khi cô Nguyễn Xuân Ý yêu cầu xoá bài viết và đính chính, thay vì trả lời tôi đã block côNguyễn Xuân Ý cùng bạn bè và xoá bài viết. Đây là hành động sai và tôi không có bất kì lời biện minh nào cho hành động này.

Do những lý do trên, tôi cảm thấy vô cùng ân hận và cắn rứt vì những điều mình đã làm. Nay tôi viết đơn này nhằm công khai xin lỗi cô Nguyễn Xuân Ý và đính chính lại một số thông tin sau:

  • Ngoài chuyện là crush cũ, giữa tôi và cô Nguyễn Xuân Ý, không còn bất cứ quan hệ nào!
  • Tất cả những đoạn hội thoại trong series “Học Code cùng gấu” là do tôi chế ra nhằm mục đích giải thích về Back-end, Front-end và PR quảng cáo sách Code dạo ký sự.
  • Toàn bộ hình ảnh trong series là ảnh của cô Nguyễn Xuân Ý, được tôi tự ý sử dụng (đã censor) mà chưa xin phép.

Chân thành xin lỗi cô Nguyễn Xuân Ý về những thiệt hại tinh thần mà tôi đã vô tình và cố ý gây ra.

Kính đơn

Hoàng Phạm