GIT – Góc IT xin giới đến các bạn 2 cuốn ebook tài liệu LPI (1, 2) bằng tiếng việt, được nhóm tác giả công ty ISE dịch, tài liệu khá hay và khá hữu ích cho người mới bắt đầu học 

(LPI) Linux Professional Institute: Là một chứng chỉ uy tín về xây dựng và quản trị hệ thống mạng trên nền tảng hệ điều hành Linux. LPI gồm có 3 level:

+ LPIC Level 1 117-101 General Linux
+ LPIC Level 2 117-201 Advanced Administration

Level 1: Systems Admin & Network Admin
Part 1:Installing Linux as a Server
* Chapter 1: Technical Summary of Linux Distributions
* Chapter 2: Installing Linux in a Server Configuration
* Chapter 3: Installing Software
Part 2: Single Host Administration
* Chapter 4: Managing Users
* Chapter 5: The Command Line
* Chapter 6: File Systems
* Chapter 7: Booting and Shutting Down
* Chapter 8: Core System Services
* Chapter 9: Compiling the Linux Kernel
* Chapter 10: Shell Programming
Level 2: Systems Integrated
Part 3: Security and Networking
* Chapter 11: Networking Fundamentals
* Chapter 12: The Secure Shell – SSH Firewall: IPTables & Shorewall
* Chapter 13: DHCP server
* Chapter 14: NFS – Network File System
* Chapter 15: Samba server
* Chapter 16: NIS server
* Chapter 17: LDAP server
Part 4: Internet Services

* Chapter 18: FTP Server
* Chapter 19: DNS server
* Chapter 20: Web Server
* Chapter 21: Squid Server
* Chapter 22: PostFix – Mail Serve
* Chapter 23: POP and IMAP (Devecot)

Part 5: Security

* Chapter 24: Local Security
* Chapter 25: Firewall Server
* Chapter 26: Network Security – IDS Server
* Chapter 27: Backup & Restore

Link download trực tiếp

1156301580_ISELinux101-www.gocit.vn.pdf ( LPI 1 Tiếng Việt )

1156301928_ISELinux102-www.gocit.vn.pdf ( LPI 2 Tiếng Việt )