Bài thuyết trình của diễn giả Lê Duy Quang, Solution Architecture Techkids, tại sự kiện Tech Invasion 2018 được tổ chức bởi Vietcode.org