Generate Swagger API File to HTML Site

Slate rất hay nhưng muốn gen từ Swagger API thì rất là lằng nhằng và tool convert có vẻ như tác giả không support nữa, và nó có nhược điểm là không generate phần description rất quan trọng và nhiều nội dung.

Trang này có thể gen Swagger API ra html rất đầy đủ và có layout giống như Slate. Cài đặt cũng siêu đơn giản chỉ cần có NodeJS trong máy.

https://sourcey.com/spectacle

tuancuong92 03-05-2017