Mình là một reactjs - developer và mới tìm hiểu React-Native, React-Native thực sự là dễ để làm quen, đặc biệt là việc xây dựng giao diện với phương pháp code khá tương đồng với CSS (Nếu bạn sử dụng thư viện styled-components thì dev phần giao diện sẽ càng gần gũi với CSS hơn)

Trong bài viết này, mình xin phép chia sẻ hai phương pháp điều hướng giao diện (Navigate Screen) trong ứng dụng React-Native.

Khởi tạo Project

Mình thường dùng create-react-native-app để tạo project, đây là phương pháp được giới thiệu trong documentation của React-Native và được phát triển bởi đội ngũ đã phát triển React-Native.
Giả sử file App.js sẽ có 2 component tương ứng với 2 màn hình cần điều hướng như sau (Mình sử dụng thư viện styled-components để style)

import React from 'react';
import { Text, View, Button } from 'react-native';
import styled from 'styled-components'

const Wrapper = styled.View`
 flex: 1;
 background-color: #fff;
 padding: 50px 0;
 align-items: center;
`

class Home extends React.Component {
 render() {
  return (
   <Wrapper>
    <Text>Hello!, This is Home!</Text>
    <Text>Goto Profile</Text>
   </Wrapper>
  )
 }
}

class Profile extends React.Component {
 render() {
  return (
   <Wrapper>
    <Text>Hi!, This is Profile!</Text>
    <Text>GoBack Home</Text>
   </Wrapper>
  )
 }
}

1. Sử dụng thư viện react-router-native

react-router-native là một thành phần của react-router - công cụ vô cùng phổ biến trong hệ sinh thái React.

Trước tiên, ta thực hiện install thư viện vào trong ứng dụng với lệnh

npm install --save react-router-native

Và import các thành phần cần thiết vào trong file App.js như sau

import { NativeRouter, Route, Link } from 'react-router-native'

Tên các thành phần khá giống khi điều hướng trong ứng dụng reactjs phải không? và các sử dụng cũng khá là tương đồng như vậy

...

const Wrapper = styled.View`
 ...
`

class Home extends React.Component {
 render() {
  ...
 }
}

class Profile extends React.Component {
 render() {
  ...
 }
}

class App extends React.Component {
 render() {
  return (
   <NativeRouter>
    <View>
     <View>
      <Text>Navigator Bar</Text>
      <Link to="/home">Go To Home</Link>
      <Link to="/profile">Go To Profile</Link>
     </View>

     <Route exact path='/home' component={Home} />
     <Route exact path='/profile' component={Profile} />
    </View>
   </NativeRouter>
  )
 }
}

Vì khá tương tự với bản Web nên chắc chắn là chúng ta sẽ hiểu ngay những công cụ trên có chức năng gì phải không?, việc truyền params cũng sẽ tương đồng với web.

<Route exact path='/user/:id' component={Home} />

2. Sử dụng công vụ React-Navigation

Công cụ thứ 2 mình muốn giới thiệu là react-navigation, công cụ này có cách sử dụng không thân thiện với các Web dev nhưng nó là công cụ phổ biến nhất trong cộng đồng react-native, đồng thời cũng đạt nhiều "Sao" hơn trên Github. Và công cụ này được thiết kế dành riêng cho React-Native.
Tất nhiên như mình đã kiểm nghiệm thì cả 2 công cụ này đều hoạt động tốt trên cả AndroidIOS.
Bước đầu tiên vẫn là cài đặt thư viện

npm install react-navigation

import công cụ cần thiết và Navigate

import { createStackNavigator } from 'react-navigation'

export default createStackNavigator({
 Home: {
  screen: Home,
 },
 Profile: {
  screen: Profile,
 },
})

Phía trên là bước khai báo việc hiển thị, hiểu đơn giản là ta sẽ điều hướng dựa vào KEY thay vì URL như phía WEB. Key "Home" sẽ tương ứng với component Home.
Khi được khai báo với createStackNavigator, các components thành phần (HomeProfile) sẽ có thêm 1 props navigation là công cụ giúp điều hướng.

Việc điều hướng cũng sẽ được thực hiện dựa theo KEY.

class Home extends React.Component {
 render() {
  return (
   <Wrapper>
    <Text>Hello!, This is Home!</Text>
    <Button
     title="Go to Profile"
     onPress={() => this.props.navigation.navigate('Profile')}
    />
   </Wrapper>
  )
 }
}

Truyền params:

 this.props.navigation.navigate('Profile', {
  id: 1,
  user: 'Me'
 })

Tại thư mục Profile, ta nhận params bằng hàm sau:

this.props.navigation.getParam('me', defaultValue)

Như vậy mình đã giới thiệu 2 phương pháp điều hướng trong ứng dụng React-Native, và có lẽ mình sẽ chọn sử dụng phương pháp react-navigation vì độ phổ biến, cũng như là phương pháp tách biệt với việc phát triển Web. Cảm ơn đã theo dõi bài viết.